Whirlpool FT M22 8X2B EU manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Whirlpool FT M22 8X2B EU příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Whirlpool FT M22 8X2B EU majitelům.

Bezpečnostní pokyny, návod kpoužití, štítek výrobku aenergetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
naší webové stránky docs.whirlpool.eu
naskenování QR kódu
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete vzáručním listě). Při kontaktování
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identi kačním štítku produktu.
KUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.whirlpool.eu/register
CS
Stručný návod kobsluze
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
PROGRAMY
Eco bavlna kg Max*
Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně
mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie
nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného
prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.
Mix kg 4
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických
textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.
Ložní prádlo Kg Max*
Sušení bavlněného ložního povlečení.
Košile kg 3
Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí bavlny se
syntetickými vlákny.
Sport kg 4
Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo
bavlny.
Přikrývky
Pro sušení objemných kusů jako například peřina.
Jeans kg 3
Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů
vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či
bundy.
Snadné žehlení
V tomto programu se rozloží vlákna textilií, aby se dosáhlo
snadnějšího žehlení a skládání; nepoužívejte na ještě vlhké textilie.
Vhodný pro malé náplně bavlněných nebo směsových textilií.
PRVNÍ POUŽITÍ
Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.
Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně
upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu
systému.
Kvůli dosažení optimální výkonnosti musí být sušička
nainstalována v místnosti s teplotou prostředí od 20 do 23 °C. Je
však funkční v teplotním rozmezí od 14 do 30 °C. Před použitím
vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6
hodin.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto
zařízení dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu.
Nezapomeňte po každém sušení vypustit vodu ze sběrné
nádržky. Nezapomeňte po každém sušení vyčistit ltry. (Viz
oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).
1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách
textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů.
Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno
mezi dveřmi a/nebo dveřním ltrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte program pro daný typ prádla.
5. Vyberte potřebné možnosti.
6. Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte Start/Pauza.
7. Skončení cyklu sušení signalizuje zvukové znamení. Ukazatel
na ovládacím panelu oznamuje konec cyklu. Náplň neprodleně
vyložte, pomůže to zabránit pokrčení prádla.
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a
vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca
15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie
vypne automaticky samo.
Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely
a/nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv.
nemačkavé péče. Několik hodin po skončení sušení se buben v
pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo vytváření záhybu,
neboli pokrčení prádla.
V případě výpadku elektrického proudu musíte stisknout tlačítko
Start/Pauza pro zrestartování cyklu.
OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU
Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je
nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase
spustila.
*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušení prádla)
הסיבכה תיוות
םעפב שביימל הסיבכ תסנכה תעב דוחייב ,הסיבכה תויוותב דימת ןייעל שי
:רתויב םיצופנה םילמסה ןלהל .הנושארה
.הסיבכ שביימב שבייל ןתינ
.הסיבכ שביימב שבייל אל
.הובג םוח - שביימב שובייל
.ךומנ םוח - שביימב שובייל
VISAČKY NA PRÁDLE
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do
sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:
Může se sušit v sušičce.
Nesušit v sušičce.
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
OVLÁDACÍ PANEL
1 Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)
2 Programátor
3 Start/Pauza
Tlačítka možností*
4 Konec cyklu
5 Vysoká teplota
6 Anti tangle (při dlouhém stisku Mute)
7 Úroveň sušení
8 Odložený start
9 Časované sušení
10 Rychlé (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)
11 Jemné
12 Fresh care+
*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty
UKAZATELE
Úroveň sušení: Sušení k žehlení - Na ramínko - Sušení k uložení - Extra Sušení
Fáze cyklu:
Sušení- Chlazení - Konec cyklu
Vyprázdněte nádobu na vodu - Vyčistěte dveřní ltr - Vyčistěte spodní ltr
Viz oddíl Problémy a jejich řešení:
Závada: Zavolat servis.
DEMO
Demo režim
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4
1
3
2
12
10
11
78 9
3“
3“
h
6
5
4

Máte dotaz ohledně Whirlpool FT M22 8X2B EU?

Položte zde otázku, kterou máte o Whirlpool FT M22 8X2B EU, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Whirlpool FT M22 8X2B EU vám poskytnout vhodnou odpověď.