Whirlpool AKT 305

Whirlpool AKT 305 manuál (návod)

(1)
 • $.7,; 6&+('$352'2772
  ,7
  
  3HUXWLOL]]DUHDOPHJOLRLOSLDQRGLFRWWXUDYLLQYLWLDPRDOHJJHUHDWWHQWDPHQWHWXWWHOHLVWUX]LRQLSHUOXVRHDFRQVHUYDUOH
  ,737 (6 *%
  )81=,21$0(172'(,%58&,$725,
  3HUDFFHQGHUHXQRGHLEUXFLDWRULUXRWDUHODPDQRSRODFRUULVSRQGHQWHLQVHQVRDQWLRUDULRILQRDIDUFRLQFLGHUHO·LQGLFH
  FRQLOVLPERORGLILDPPDPDVVLPD
  3UHPHUHODPDQRSRODFRQWURODPDVFKHULQDFRPDQGLSHUDFFHQGHUHLOEUXFLDWRUHLQWHUHVVDWR
  8QDYROWDDFFHVRLOEUXFLDWRUHqQHFHVVDULRFRQWLQXDUHDWHQHUHSUHPXWDODPDQRSRODSHUFLUFDVHFRQGLSHUFRQVHQWLUH
  LOULVFDOGDPHQWRGHOODWHUPRFRSSLDGLFXLqGRWDWRRJQLVLQJROREUXFLDWRUH
  6LWUDWWDGLXQGLVSRVLWLYRGLVLFXUH]]DFKHLQWHUURPSHODIXRULXVFLWDGLJDVLQFDVRGLVSHJQLPHQWRDFFLGHQWDOHFROSLG·DULD
  PDQFDQ]DPRPHQWDQHDGLHURJD]LRQHWUDERFFDPHQWLGLOLTXLGLHFF
  ,OGLVSRVLWLYRQRQGHYHHVVHUHD]LRQDWRSHUSLGLVHF6HWUDVFRUVRWDOHWHPSRLOEUXFLDWRUHQRQULPDQH
  DFFHVRDWWHQGHUHDOPHQRXQPLQXWRSULPDGLWHQWDUHXQ·XOWHULRUHDFFHQVLRQH
  3XzDFFDGHUHFKHLOEUXFLDWRUHVLVSHQJDDOPRPHQWRGHOULODVFLRGHOODPDQRSROD6LJQLILFDFKHODWHUPRFRSSLDQRQVLq
  VFDOGDWDDVXIILFLHQ]D
  ,QTXHVWRFDVRULSHWHUHOHRSHUD]LRQLVRSUDGHVFULWWH
  &216,*/,35$7,&,3(5/·862'(,%58&,$725,
  $OILQHGLRWWHQHUHLOPDVVLPRUHQGLPHQWRqXWLOHDWWHQHUVL
  DOOHVHJXHQWLUHJROH
  8WLOL]]DUHUHFLSLHQWLGLGLDPHWURDGHJXDWRDFLDVFXQ
  EUXFLDWRUHYHGLWDEHOODDODWR
  8WLOL]]DUHVROWDQWRSHQWROHHWHJDPLFRQIRQGLSLDWWL
  8WLOL]]DUHODJLXVWDTXDQWLWjG·DFTXDSHUODFRWWXUDGHL
  FLELHDGRSHUDUHLOFRSHUFKLR
  
  *ULJOLHDPRYLELOL
  
  %UXFLDWRUHFRURQH
  
  0DQRSRODFRPDQGREUXFLDWRUHFRURQH
  6,0%2/2*,$
  5XELQHWWRFKLXVR
  )LDPPDPDVVLPD
  )LDPPDPLQLPD
  %UXFLDWRUH UHFLSLHQWL
  %UXFLDWRUHFRURQH
  GDDFP
  ',0(16,21,(',67$1=('$5,63(77$5(PP
  127$ 4XDORUDYHQJDLQVWDOODWDXQDFDSSDVRSUDLOSLDQRGLFRWWXUDFRQVXOWDUHOHLVWUX]LRQLGLPRQWDJJLRGHOOD
  FDSSDQHOOHTXDOLqULSRUWDWDODGLVWDQ]DFRUUHWWDGDULVSHWWDUH
  7$%(//$,1,(7725, &$7(*25,$ ,,+
  $/,0(17$=,21((/(775,&$9+]
  7LSRGLJDVXWLOL]]DWR 7LSRGL
  EUXFLDWRUH
  LQLHWWRUH 3RUWDWDWHUPLFD
  QRPLQDOHN:
  &RQVXPR
  QRPLQDOH
  3RUWDWDWHUPLFD
  ULGRWWDN:
  3UHVVLRQHGHOJDVPEDU
  PLQ QRP PD[
  *$61$785$/(
  0HWDQR *
  FRURQH   OK    
  *$6
  3(752/,2/,48,'2
  %XWDQR *
  FRURQH   JK    
  *$6
  3(752/,2/,48,'2
  3URSDQR *
  FRURQH   JK    
  7LSRGLJDVXWLOL]]DWR &RQILJXUD]LRQHPRGHOOR 3RUWDWDWHUPLFDQRPLQDOH
  N:
  &RQVXPRWRWDOHQRPLQDOH $ULDQHFHVVDULDP DOOD
  FRPEXVWLRQHGLP
  GL
  JDV
  *PEDU EUXFLDWRUH  OK 
  *PEDU EUXFLDWRUH  JK 
  *PEDU EUXFLDWRUH  JK 
Whirlpool AKT 305

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Whirlpool AKT 305 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Whirlpool AKT 305 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro . Tato příručka patří do kategorie a byla ohodnocena lidmi průměrným hodnocením . Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:. Máte dotaz ohledně nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Whirlpool AKT 305

Značka Whirlpool
Model AKT 305
Produkt Sporák
Jazyk Švédština
Typ souboru PDF
Vzhled
Umístění přístroje Vestavěné
Počet varných zón 1
Typ varné desky Ply✗vý
Barva Nerezová ocel
Ergonomie
Elektronické zapalování
Příkon
Příkon 3700
Frekvence vstupního střídavého napětí 50
Vstupní střídavé napětí 230
Hmotnost a rozměry
Šířka 288
Hloubka 510
Výška 57

Související příručky produktů

Sporák Whirlpool

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se WhirlpoolAKT 305 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více