Trio Lighting Pearl 521160142

Trio Lighting Pearl 521160142 manuál (návod)

(1)
 • Art. -Nr.:521160142
  (DE) ACHTUNG! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
  (GB) WARNING! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
  (NL) LET OP! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!
  (FR) ATTENTION! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité!
  (IT) ATTENZIONE! Prima di istallare leggere attentamente I’arriso di sicurezza!
  (ES) ATENCIÓN! Antes de comencar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
  (PL) UWAGA! Przed przystąSLHQLem do prac montDĪRZ\ch XZDĪQie naleĪy przeczytaü wskazówki bezpieczeĔstwa!
  (FI) HUOMIO! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!
  (CZ) POZOR! Neå ]Dþnete provádČt montáåní práce, eþtČte si GĤNODGnČ bezpeþQostní pokyny!
  (RU) ȼɇɂɆȺɇɂȿ Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɱɬɢɬɟ ɷɬɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɥɨ ɬɟɯɧɢɤɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
  (GR) ȆȇȅȈȅȋdz! ȆȡȚȞ IJȘȞįȚİȟĮȖȦȖȒ IJȘȢıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢįȚĮȕȐıIJİʌȡȠıİțIJȚțȐ IJȚȢȣʌȠįİȓȟİȚȢĮıijĮȜİȓĮȢ
  (RO) ATENğ,UNE! A se citi cu atenĠie îndicaĠiile privind siguranĠa, înainte de începerea montăUii!
  (BG) BǾɂMAHɂ(! ȆSeȾɂȾa 3aɩo
  ɰɧHɬe paɛɨɬɢɬɟɩɨɦɨɧɬaɠɚɩpoɱeTeTe BHɢMaTeʺHo yɩbTBaHɢeTo 3aɛe3oɩacHocT!
  (TR) DIKKAT! Montaja baºlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
  (HU) FLGYELEM! A szerelési munkák megkezdésơ elĘtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
  (SE) OBS! Läs säkerhetsanvisningama noga innan du börjar med monteringsarbetena!
  (HR) POZOR! Prije poþetka montaåe molimo pozorno proþitajte sigurnosne naputke!
  (SLO) POZOR! Prosim,da pred zacetkom montaze,zaradi varnosti preberete vas navodila,ki so prilozena!
  (SK) POZOR! Pred tým ako ]Dþnete robit’ montne práce, preþȓtajte si dôkladne EH]SHþQostné pokyny!
  (P) CUIDADO! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentemente os avisos de segurança!
  (BIH) POZOR! Prije poþetka montaåe molimo SDåOMLvo proþitajte sigurnosne upute!
  (LT) DƠMESIO! 1RUơGDmi saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitơs šia instrukcija!
  (EST) HOIATUS! Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!
  (DK) OBS! Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!
  (NO) ADVARSEL!
  Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!
  (LVA) UZMANƮBU! Pirms montƗåas uzmanƯgi izlasiet drošƯbas norƗdƯjumus!
  Trio Leuchten GmbH:
  Trio International GmbH
  Trio Lighting Ibérica s.l.:
  Trio Lighting Italia s.r.l.:
  Trio Lighting Scandinavia Oy:
  Trio International Aydinlatma Tic. Ltd. Sti.
  WEEE-Reg. Nr.: 78273666
  RAEE 4544
  RAEE IT13020000007829
  WEEE PIR2005Y354114 / 2114
  EEE00708
Trio Lighting Pearl 521160142

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Trio Lighting Pearl 521160142 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Trio Lighting Pearl 521160142 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Trio Lighting Pearl 521160142. Tato příručka patří do kategorie Světla a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 6.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Rumunská, Norština, Angličtina, Polština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština. Máte dotaz ohledně Trio Lighting Pearl 521160142 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Trio Lighting Pearl 521160142

Značka Trio Lighting
Model Pearl 521160142
Produkt Světlo
Jazyk Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Rumunská, Norština, Angličtina, Polština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština
Typ souboru PDF

Související příručky produktů

Světlo Trio Lighting

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více