Topcom Twintalker 5400

Topcom Twintalker 5400 manuál (návod)

(1)
 • UK The features described in this manual are published with reservation to modifications.
  NL De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
  FR Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
  DE Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
  ES Las características descritas en este manual pueden ser objeto de futuras modificaciones.
  SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.
  DK Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
  NO Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten nærmere informasjon.
  FI Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
  IT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.
  PT As características descritas neste manual são publicadas sob reserva de modificação.
  CZ Možnost úpravy funkcí popsaných v této příručce vyhrazena.
  GR Οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, δημοσιεύονται με επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων.
  PL Właściwości opisane w niniejszej instrukcji obsługi są publikowane z zatrzeżeniem prawa wprowadzenia zmian.
  SK Vlastnosti popísané v tejto príručke sú publikované s vyhradeným právom na zmenu.
  USER GUIDE
  HANDLEIDING
  MANUEL D’UTILISATEUR
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  MANUAL DE USUARIO
  BRUKSANVISNING
  BRUGERVEJLEDNING
  ANVÄNDARHANDBOK
  KÄYTTÖOHJE
  MANUALE D’USO
  MANUAL DO UTILIZADOR
  UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
  Οδηγιεσ Χρησησ
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL
  ®
  UK The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.
  NL Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.
  FR La conformité de l’appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE relative aux terminaux,
  est confirmée par le label CE.
  DE Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das
  CE-Kennzeichen bestätigt.
  ES El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.
  SE CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.
  DK CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets teleterminaldirektiv.
  NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene til EU-direktivet for aktivt
  telekommunikasjonsutstyr.
  FI Laite noudattaa R&TTE-direktiivien vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.
  IT Il simbolo CE indica che l’unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.
  PT O símbolo CE indica que esta unidade cumpre com os requisitos essenciais da directiva R&TTE.
  CZ Symbol CE znamená, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE.
  GR Το σύμβολο CE δείχνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσειςτης οδηγίας R&TTE.
  PL Symbol CE oznacza, że urządzenie spełnia istotne wymogi dyrektywy R&TTE.
  SK Symbol CE označuje, že jednotka súhlasí s hlavnými požiadavkami R&TTE smernice.
  V1.0 - 08/11
  Twintalker 5400
Topcom Twintalker 5400

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Topcom Twintalker 5400 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Topcom Twintalker 5400 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Topcom Twintalker 5400. Tato příručka patří do kategorie Vysílačky (Walkie Talkie) a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina, Dánština, Němčina, Španělština, Finština, Francouzština, Italština, Holandský, Norština, Polština, Portugalština, Slovenské, Švédština. Máte dotaz ohledně Topcom Twintalker 5400 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Topcom Twintalker 5400

Všeobecné
Značka Topcom
Model Twintalker 5400
Produkt Vysílačka (Walkie Talkie)
EAN 5411519016812
Jazyk Angličtina, Dánština, Němčina, Španělština, Finština, Francouzština, Italština, Holandský, Norština, Polština, Portugalština, Slovenské, Švédština
Typ souboru PDF