Speedlink Medusa NX

Speedlink Medusa NX manuál (návod)

(1)
 • CZ
  1. Pomocí obou západkových zástrček zapojte headset do kabelového dálkového ovládání: Zástrčku
  mikrofonu (růžová) nalevo, zástrčku sluchátek (zelená) napravo.
  2. PC/Mac
  ®
  Zapojte kabelové dálkové ovládání přes USB konektor do volného USB portu na vašem počítači. Přístroj
  se automaticky nainstaluje a je funkční během několika vteřin. Vezměte prosím na vědomí, že dálkové
  ovládání má dodatečnou zvukovou kartu, která se v Nastavení systému musí zvolit jako výchozí zařízení
  pro záznam a reprodukci.
  PS3
  ®
  A) Zapojte kabelové dálkové ovládání přes USB konektor do volného USB portu na konzole.
  B) Kabelem Cinch/RCAzapojte dálkové ovládání do Cinch/RCA audio výstupů kabelu Multi-AV (zahrnut do
  rozsahu dodávky PS3
  ®
  ).
  C) Pokud si přejete současnou reprodukci zvuku přes televizní přijímač pomocí HDMI
  ®
  , tak aktivujte v
  „Sound nastavení“ opci „Audio vícenásobný výstup“.
  Pro současnou reprodukci zvuku přes televizní přijímač pomocí Multi-AV kaabelu, zastrčte dodatečně
  konektor Cinch/RCA adaptérového kabelu do audio vstupní zdířky televizního přijímače.
  V menu konzole zvolte jako audio výstupní zařízení pro zvuk her „AV Multi“ („Nastavení zvuku“ – „Nastavení
  audio výstupů“), pro chat reprodukci „Systémové výchozí zařízení“ a jako audio vstupní zařízení „USB
  Headphone Set“ (obě pod „Nastavení periférních zařízení“ – „Nastavení audio zařízení“).
  3. Při použití PS3
  ®
  můžete kabelovým dálkovým ovládáním samostatně regulovat hlasitost soundů chat
  (vlevo) a her (vpravo). Na PC/Mac
  ®
  nastavte celkovou hlasitost regulátorem „Chat“ (vlevo).
  K vypnutí mikrofonu posuňte spínač „MIC.“ do polohy „Mute“.
  Před nasazením headsetu dbejte na to, aby byly regulátory nastaveny na minimální hlasitost.
  4. Variabilním přidržovacím úchytem přizpůsobte headset k velikosti Vaší hlavy.
  Pro optimální dorozumění nastavte mikrofon do výšky Vašich úst.
  FI
  1. Liitä kuulokemikrofoni molemmilla jakkipistokkeilla johtokaukosäätimeen: mikrofonipistoke (roosa)
  vasemmalle, kuulokepistoke (vihreä) oikealle.
  2. Tietokone/Mac
  ®
  Liitä johtokaukosäädin USB-pistokkeella tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Laite asennetaan
  automaattisesti ja se on käyttövalmis muutaman sekunnin kuluessa. Huomaa, että kaukosäätimessä on
  ylimääräinen äänikortti, joka on valittava järjestelmäasetuksissa tallennuksen ja toiston vakiolaitteeksi.
  PS3
  ®
  A) Liitä johtokaukosäädin USB-pistokkeella konsolin vapaaseen USB-liitäntään.
  B) Liitä johtokaukosäädin Cinch/RCA-johdolla multi-AV-johdon (sisältyy PS3
  ®
  :n toimitukseen) Cinch/RCA-
  audiolähtöihin.
  C) Jos toivot samanaikaista äänentoistoa television kautta HDMI:llä
  ®
  , aktivoi „Ääniasetuksissa“ kohta
  „Audio-monilähtö“.
  Liitä samanaikaiseen äänentoistoon television kautta multi-AV-kaapelilla adapterijohdon Cinch/RCA-
  pistoke lisäksi television audiotuloliitäntöihin.
  Valitse konsolin valikosta peliäänen audio-toistolaitteeksi "AV Multi" ("Ääniasetukset" –
  "Audiolähtöasetukset"), Chat-toistolle "Järjestelmän vakiolaite" sekä audiotulolaitteeksi
  "USB-kuulokemikrofonisarja" (molemmat kohdasta "Oheilaiteasetukset" – "Audiolaiteasetukset").
  3. Kun käytetään PS3
  ®
  -konsolia, voidaan chatti- (vasen) ja peliäänen (oikea) äänenvoimakkuutta säätää
  erikseen johtokaukosäätimellä. Tietokoneesta sädetään kokonaisäänenvoimakkuutta „Chat“-säätimellä
  (vasen).
  Työnnä „MIC.“-kytkin asentoon „Mute“ kytkeäksesi mikrofonin mykäksi.
  Varmista ennen kuukokemikrofonin asettamista korville, että säädin on asetettu pienimmälle
  mahdolliselle äänenvoimakkuudelle.
  4. Säädettävän pannan avulla kuulokemikrofoni voidaan sovittaa pään kokoon.
  Optimoi ymmärtäminen viemällä mikrofoni suusi korkeudelle.
  EL
  1. Συνδέστε τα ακουστικά μέσω των δύο βυσμάτων στο τηλεχειριστήριο με καλώδιο: βύσμα μικροφώνου
  (ροζ) αριστερά, βύσμα ακουστικών (πράσινο) δεξιά.
  2. Η/Υ, Mac
  ®
  Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με καλώδιο μέσω του βύσματος USB με μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB
  του Η/Υ. Η συσκευή εγκαθίσταται αυτόματα και είναι έτοιμη για λειτουργία μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
  Προσέξτε ότι το τηλεχειριστήριο περιέχει μια επιπρόσθετη κάρτα ήχου, η οποία πρέπει να επιλεγεί στις
  ρυθμίσεις συστήματος ως πρότυπη συσκευή για εγγραφή και αναπαραγωγή.
  PS3
  ®
  Α) Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με καλώδιο μέσω του βύσματος USB με μια ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης
  USB της κονσόλας.
  Β) Συνδέστε το τηλεχειριστήριο μέσω του καλωδίου Cinch/RCA με τις εξόδους ήχου Cinch/RCA του
  καλωδίου Multi-AV (περιέχονται στο σύνολο αποστολής του PS3
  ®
  ).
  Γ) Εάν επιθυμείτε μια ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου μέσω της τηλεόρασης με HDMI
  ®
  , ενεργοποιήστε
  στις „Ρυθμίσεις ήχου“ την επιλογή „Πολλαπλή έξοδος ήχου“.
  Για την ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου μέσω της τηλεόρασης με καλώδιο Multi-AV συνδέστε τα βύσματα
  Cinch/RCA του καλωδίου αντάπτορα επιπρόσθετα στις υποδοχές εισόδου ήχου της τηλεόρασης.
  Επιλέξτε στο μενού της κονσόλας ως συσκευή εξόδου ήχου για τον ήχο παιχνιδιών το „AV Multi“
  („Ρυθμίσεις ήχου“ – „Ρυθμίσεις εξόδου ήχου“), για την αναπαραγωγή συνομιλίας το „Στάνταρ συσκευή
  συστήματος“ καθώς και ως συσκευή εισαγωγής ήχου το „Σετ ακουστικών USB“ (και τα δύο στις „Ρυθμίσεις
  περιφερειακών συσκευών“ – „Ρυθμίσεις συσκευής ήχου“).
  3. Σε χρήση του PS3
  ®
  μπορείτε μέσω του τηλεχειριστηρίου με καλώδιο να ρυθμίσετε ξεχωριστά την ένταση
  του ήχου συνομιλιών (αριστερά) και παιχνιδιών (δεξιά). Στον Η/Υ ρυθμίζετε τη συνολική ένταση μέσω του
  ρυθμιστή „Chat“ (αριστερά).
  Ωθήστε το διακόπτη „MIC.“ στη θέση „Mute“, για τη σίγαση του μικροφώνου.
  Προσέχετε πριν από την τοποθέτηση των ακουστικών ώστε ο ρυθμιστής να έχει τεθεί στην ελάχιστη
  ένταση.
  4. Με το μεταβλητό τόξο συγκράτησης, προσαρμόζετε τα ακουστικά στο μέγεθος του κεφαλιού σας.
  Για μια βέλτιστη επικοινωνία, οδηγήστε το μικρόφωνο στο ύψος του στόματος σας.
  NO
  1. Koble til headsettet via de to jack-kontaktene på kabelfjernstyringen: Mikrofonkontakt (rosa) til venstre,
  hodetelefonkontakt (grønn) til høyre.
  2. PC/Mac
  ®
  Koble kabelfjernstyringen via USB-kontakten til en ledig USB-port på PC-en. Apparatet blir automatisk
  installert og er klart til bruk etter noen få sekunder. Vennligst pass på at fjernstyringen har et ekstra
  lydkort, som må velges som standardapparat for opptak og avspilling i systeminnstillingene
  PS3
  ®
  A) Koble kabelfjernstyringen via USB-kontakten til en ledig USB-port på konsollen.
  B) Koble fjernkontrollen til cinch/RCA-audioutgangene på multi-AV-kabelen (del av leveringsinnholdet til
  PS3
  ®
  ) ved hjelp av cinch/RCA-kabelen.
  C) Ønsker du samtidig lydgjengivelse via fjernsynet per HDMI
  ®
  , aktiverer du valget „Audio-multiutgang“ i
  „Lydinnstillinger“.
  For samtidig lydgjengivelse via fjernsynet per multi-AV-kabel, kobler du i tillegg cinch/RCA-kontaktene på
  adapterkabelen til fjernsynets audioinnganger.
  I menyen til konsollen velger du „AV Multi“ som audio-utgangsapparat for spillyden („Sound-innstillinger“
  – „Audio-utgangsinnstillinger“), for Chat-avspillingen „Systemstandardapparat“ samt „USB Headphone
  Set“ som audio-inngangsapparat (begge under „Periferiapparater-innstillinger“ – „Audioapparat-
  innstillinger “).
  3. Ved bruk av PS3
  ®
  kan du regulere lydstyrken til chat- (venstre) og spillydene (høyre) separat via
  kabelfjernstyringen. På PC-en stilles den totale lydstyrken inn med „Chat“-bryteren (venstre).
  Skyv „MIC.“-bryteren til posisjonen „Mute“ for å slå av mikrofonen.
  Når du tar på headsettet, pass på at lydstyrken er stilt til laveste nivå.
  4. Ved hjelp av den regulerbare holdebøylen kan du tilpasse headsettet til hodestørrelsen.
  For optimal forståelse må du stille mikrofonen omtrent i samme høyde som munnen din.
  EN
  Intended use
  This product is only intended for audio playback and recording
  on a PC or PS3
  ®
  , and is designed for indoor use only. Jöllenbeck
  GmbH accepts no liability whatsoever for any injuries or damages
  caused due to careless, improper or incorrect use of the product
  or use of the product for purposes not recommended by the
  manufacturer.
  Avoiding hearing damage
  PLEASE NOTE: The use of ear or headphones as well as
  listening to audio for extended periods at loud volume levels may
  cause permanent hearing damage so check the volume level that
  has been set on the volume control each time before using the
  product, and avoid listening to audio at a high volume level.
  Conformity notice
  Operation of the device (the devices) may be affected by strong
  static, electrical or high-frequency elds (radio installations,
  mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this
  occurs, try increasing the distance from the devices causing the
  interference.
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with
  our Support team – the quickest way is via our website:
  www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
  eu-support@speedlink.com.
  DE
  Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  Dieses Produkt ist nur für die Tonwiedergabe und -aufnahme
  am PC oder an der PS3
  ®
  und die Verwendung in geschlosse-
  nen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine
  Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen aufgrund
  von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom
  Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des
  Produkts.
  Vermeidung von Hörschäden
  ACHTUNG: Die Benutzung von Ohr- oder Kopfhörern sowie
  langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschä-
  den führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte
  Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.
  Konformitätshinweis
  Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hoch-
  frequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-
  Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des
  Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die
  Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
  Technischer Support
  Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden
  Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über
  unsere Webseite www.speedlink.com erreichen. Alternativ
  kontaktieren Sie ihn per E-Mail an
  eu-support@speedlink.com.
  FR
  Utilisation conforme
  Ce produit est uniquement destiné à la lecture et à la saisie audio
  sur PC ou sur PS3
  ®
  dans des locaux fermés. La société Jöllen-
  beck GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages
  sur des personnes, des animaux ou des biens dus à une utilisa-
  tion du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux
  instructions données par le fabricant.
  Lésions auditives
  ATTENTION : l’utilisation d’écouteurs et d’oreillettes et l’écoute
  prolongée à haut volume peuvent entraîner des lésions auditives
  durables. Vériez le réglage du volume avant chaque utilisation et
  évitez les volumes trop élevés.
  Indication de conformité
  La présence de champs statiques, électriques ou à haute
  fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles,
  décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement
  de l’appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d’éloigner
  les appareils à l’origine des perturbations.
  Assistance technique
  En cas de difcultés techniques concernant ce produit, veuillez
  vous adresser à notre service d’assistance technique. Le moyen
  le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site
  Web www.speedlink.com. Vous pouvez également joindre notre
  service d’assistance par e-mail en écrivant à l’adresse
  eu-support@speedlink.com.
  NL
  Gebruik conform de doelstellingen
  Dit product is uitsluitend bedoeld voor geluidsweergave en -op-
  name via pc of PS3
  ®
  bij gebruik binnenshuis. Jöllenbeck GmbH
  is niet aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of zaken
  als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het
  product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de
  fabrikant aangegeven doel van het product.
  Voorkomen van gehoorschade
  Waarschuwing: gebruik van oordopjes of hoofdtelefoon en lang-
  durig luisteren naar luide geluiden kan tot blijvende gehoorschade
  leiden. Controleer steeds voor gebruik het ingestelde volume en
  vermijd te hoge piekbelastingen.
  Opmerking over de conformiteit
  Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
  lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
  microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
  apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
  storende apparaten te vergroten.
  Technische ondersteuning
  Neem bij technische problemen met dit product contact op met
  onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze
  website www.speedlink.com. U kunt ook een e-mail sturen naar
  eu-support@speedlink.com.
  ES
  Uso según instrucciones
  Este producto está destinado a la reproducción y grabación de
  sonido en un ordenador o en la PS3
  ®
  , y ha de utilizarse sólo en
  espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume garantía alguna
  por daños o lesiones causadas a personas, animales u objetos
  debidos a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la
  especicada en el manual, ni por manipulación, desarme del apa-
  rato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante.
  Para evitar daños auditivos
  ¡ATENCIÓN!: La utilización prolongada de auriculares, cascos
  o de botón, y la audición a alto volumen pueden acarrear daños
  auditivos de larga duración. Antes de utilizar el aparato compru-
  eba el volumen ajustado y evita en cualquier caso que suene
  excesivamente alto.
  Advertencia de conformidad
  Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de
  alta frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles,
  descargas de microondas) pueden aparecer señales parasitarias
  que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos).
  En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos
  implicados sea la mayor posible.
  Soporte técnico
  En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto,
  dirígete a nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente
  en la página web www.speedlink.com De manera alternativa
  mándanos un Email eu-support@speedlink.com.
  IT
  Utilizzo conforme alle disposizioni
  Questo prodotto è indicato solo per la riproduzione e la regist-
  razione audio su PC o sulla PS3
  ®
  e l'uso in ambienti chiusi. La
  Jöllenbeck GmbH non risponde di lesioni di persone, animali o
  danni a oggetti causati da un utilizzo del prodotto involontario,
  improprio, erroneo o non indicato dal produttore.
  Evitare danni all’udito
  ATTENZIONE: l’uso di auricolari o cufe e l’ascolto prolungato a
  volume elevato può provocare danni permanenti all’udito. Prima
  dell’uso controllare sempre il volume impostato sul regolatore del
  volume, evitando il livello troppo alto.
  Avviso di conformità
  L’esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad
  alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde)
  potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
  dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti
  d‘interferenza.
  Supporto tecnico
  In caso di difcoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al
  nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro
  sito www.speedlink.com. In alternativa potete contattarci via
  e-mail all‘indirizzo: eu-support@speedlink.com.
  TR
  Tekniğine uygun kullanım
  Bu ürün yalnızca bilgisayar ya da PS3
  ®
  üzerinden ses aktarmak
  ve kapalı ortamlarda kullanmak için tasarlanmıştır. Jöllenbeck
  GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya üretici tarafından
  belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda
  kişilerin, hayvanların yaralanmasından ya da üründeki hasarlar-
  dan sorumlu değildir.
  İşitme bozukluklarının önlenmesi
  DİKKAT: Kulaklıkların kullanılması ve yüksek ses ile uzun süre
  müzik dinlenmesi, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir. Her
  kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol edin ve
  seviyenin aşırı yüksek olmasından kaçının.
  Uygunluk açıklaması
  Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
  (radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları)
  aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol
  açan cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
  Teknik destek
  Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen
  www.speedlink.com adlı web sayfası üzerinden hızlı bir şekilde
  ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun. Alternatif olarak
  e-posta üzerinden de iletişim kurabilirsiniz:
  eu-support@speedlink.com.
  RU
  Использование по назначению
  Это изделие предназначено только для воспроизведения и
  записи звука на ПК или PS3
  ®
  и для применения в закрытых
  помещениях. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за
  ущерб изделию или травмы людей, животных или ущерб
  материальным ценностям вследствие неосторожного,
  ненадлежащего, неправильного или не соответствующего
  указанной производителем цели использования изделия.
  Нарушения слуха
  ВНИМАНИЕ: Использование наушников, а также
  продолжительное прослушивание на большой громкости
  могут вызвать непроходящее ухудшение слуха. Перед
  каждым применением проверяйте установленную громкость и
  избегайте слишком большого уровня громкости.
  Информация о соответствии
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
  возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить
  расстояние от источников помех.
  Техническая поддержка
  Если с этим изделием возникают технические сложности,
  обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это
  можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com. Нам
  можно также написать по электронной почте
  eu-support@speedlink.com.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas inomhus för upp- och in-
  spelning av ljud på en PC eller PS3
  ®
  . Jöllenbeck GmbH tar inget
  ansvar för skador på person, djur eller material som är ett resultat
  av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller för att produkten
  använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna.
  Undvik hörselskador
  AKTA: När man använder hörlurar eller öronsnäckor och när man
  lyssnar länge på hög volym nns risk för kroniska hörselskador.
  Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter på dig head-
  setet och undvik att lyssna på hög volym.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggnin-
  gar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påver-
  ka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till
  vår support via vår webbplats www.speedlink.com. Alternativt kan
  du nå vår support via e-post på eu-support@speedlink.com.
  DK
  Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet til afspilning/optagelse af lyd på
  en PC eller en PS3
  ®
  og anvendelsen i lukkede rum. Jöllenbeck
  GmbH er ikke ansvarligt for personskader, dyr eller materialer
  på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse
  eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens
  anvisninger.
  Undgå høreskader
  Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store
  lydstyrker kan føre til permanente høreskader. Kontroller før hver
  anvendelse den indstillede lydstyrke og undgå for høje niveauer.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter
  med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  aadninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (en-
  hederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden
  til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du nder på vores webside
  www.speedlink.com. Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
  eu-support@speedlink.com.
  PL
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do zapisu i odtwarzania
  dźwięku przy współpracy z komputerem lub z konsolą PS3
  ®
  i
  do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Jöllenbeck
  GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia u
  ludzi, zwierząt lub szkody materialne na skutek nieuważnego,
  nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
  przez producenta użytkowania produktu.
  Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
  UWAGA: korzystanie ze słuchawek dousznych lub nagłownych
  oraz długotrwałe słuchanie przy dużej głośności może
  spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem
  należy sprawdzić poziom głośności i unikać zbyt dużego poziomu
  głośności.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnety-
  czne o wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony
  przenośne, telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elek-
  tryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia
  (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą
  odległość od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić
  się do naszej pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu
  to nasza strona internetowa www.speedlink.com. Alternatywnie
  można napisać wiadomość e-mail na adres
  eu-support@speedlink.com.
  HU
  Rendeltetésszerű használat
  Ez a termék csak a hang visszaadására és felvételére alkalmas
  számítógépen vagy PS3
  ®
  -on és zárt helyiségben való használatra
  való. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
  megfelelő használatból eredt.
  Halláskárosodás elkerülése
  FIGYELEM: fül- vagy fejhallgató használata, valmint a magas
  hangerőn történő zenehallgatás tartós halláskárosodást okozhat.
  Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje
  a túl magas szintet.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádió-
  berendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mik-
  rohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
  növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon
  támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon, a
  www.speedlink.com címen érhet el. Akár e-mailben is kapcsolat-
  ba léphet velünk az eu-support@speedlink.com címen.
  CZ
  Použití podle předpisů
  Tento výrobek je určen pouze pro reprodukci nebo snímání zvuku
  na PC nebo na PS3
  ®
  a pro použití v uzavřených prostorách.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku
  nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého, neod-
  borného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití
  výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Zabránění poškození sluchu
  POZOR: Použití sluchátek a dlouhodobé poslouchání při vysoké
  hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu. Před každým
  použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a vyhýbejte se příliš
  vysoké úrovni zvuku.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  V případě technických problémů s tímto výrobkem kontaktujte
  náš suport, který nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
  webových stránek www.speedlink.com. Případne ho kontaktujte
  e-mailem eu-support@speedlink.com.
  EL
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την αναπαραγωγή και
  εγγραφή ήχου σε Η/Υ ή στο PS3
  ®
  και για τη χρήση σε κλειστούς
  χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
  για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
  σκοπό.
  Αποφυγή βλαβών στην ακοή
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση μεγάλης
  διάρκειας σε μεγάλη ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες
  βλάβες στην ακοή. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη
  ένταση και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
  απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν
  απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να
  έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας
  www.speedlink.com. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με αυτό το
  τμήμα μέσω E- Mail στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu käytettäväksi ainoastaan äänentoistoon ja
  -tallennukseen PC: llä tai PS3
  ®
  -konsolilla ja suljetuissa tiloissa
  käytettäväksi. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista tai esinevahingoista,
  jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheelli-
  sestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Kuulovaurioiden välttäminen
  HUOMIO: Korvanappien tai kuulokkeiden käyttö sekä pitkäaikai-
  nen korkeiden äänenvoimakkuuksien kuuntelu voi johtaa pysyviin
  kuulovaurioihin. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen
  jokaista käyttöä ja vältä liian korkeita tasoja.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny
  tukemme puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme
  kautta, osoitteessa www.speedlink.com. Vaihtoehtoisesti voit
  ottaa tukeemme yhteyttä sähköpostitse osoitteessa
  eu-support@speedlink.com.
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun egnet for lydgjengivelse- og opptak på en
  PC eller en PS3
  ®
  og for bruk innendørs. Jöllenbeck GmbH tar in-
  tet ansvar for produktet eller for personskader, skader på dyr eller
  materielle skader, som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk,
  eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  Forhindre hørselskader
  OBS: Bruk av øreplugger eller headset samt langvarig lytting til
  høyt lydvolum kan føre til varige hørselskader. Kontroller innstilte
  lydvolum før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
  Samsvarserklæring
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
  å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du hen-
  vende deg til vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside
  www.speedlink.com. Alternativt kan du ta kontakt via e-post til
  eu-support@speedlink.com.
  1
  CHAT GAME
  ACTIVE
  MUTE
  MIC.
  USB
  Power/
  Microphone/
  Audio
  CHAT GAME
  PC/MAC
  ®
  CHAT GAME
  ACTIVE
  MUTE
  MIC.
  CHAT GAME
  USB
  Power/Microphone
  Audio
  (white/red)
  PS3
  ®
  CHAT GAME
  ACTIVE
  MUTE
  MIC.
  CHAT GAME
  USB
  Power/Microphone
  with AV cable with HDMI
  ®
  cable
  2
  © 2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK
  ®
  word mark and the SPEEDLINK
  ®
  swoosh are registered
  trademarks of Jöllenbeck GmbH. Xbox 360, Windows, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are either trademarks or registered trademarks of
  Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. PlayStation and PS3 are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
  Mac, Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing LLC. All other trademarks
  are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information
  contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical support
  Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our
  website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
  eu-support@speedlink.com.
  SL-4476-BK // Vers. 1.0
  SL-4476-BK // Vers. 1.0
  MEDUSA NX
  Quick Install Guide
  3
  4
  CHAT GAME
  ACTIVE
  MUTE
  MIC.
Speedlink Medusa NX

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Speedlink Medusa NX nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Speedlink Medusa NX vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Speedlink Medusa NX. Tato příručka patří do kategorie Sluchátka a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Angličtina, Holandský, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Turečtina, Řekyně, Maďarština. Máte dotaz ohledně Speedlink Medusa NX nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Speedlink Medusa NX

Všeobecné
Značka Speedlink
Model Medusa NX
Produkt Sluchátka
Jazyk Čeština, Angličtina, Holandský, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Turečtina, Řekyně, Maďarština
Typ souboru PDF
Výkon
Doporučené použití Hraní
Typ sluchátek Stereofonní
Styl nošení Přes hlavu
Barva Černá
Délka kabelu 2.8 m
Sklopný Ano
Typ produktu Sluchátka s mikrofonem
Sluchátka
Typ sluchátek Na uši
Frekvence sluchátek - Hz
Impedance - ohm
Typ magnetu -
Mikrofon
Frekvence mikrofonu - Hz
Potlačení šumu Ano
Typ mikrofonu Boom
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 340 g
Další charakteristiky
Návod na použití Ano
Možnosti připojení
USB konektivita Ano

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Speedlink Medusa NX .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde