Panasonic WH-SDC0709J3E5 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Panasonic WH-SDC0709J3E5 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Panasonic WH-SDC0709J3E5 majitelům.

Český Ελληνικά Polski
Instrukcja obsługi
Pompa ciepła powietrze-woda
2-39
Dziękujemy za zakup produktu rmy
Panasonic.
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją w celu ponownego
wykorzystania w przyszłości Załączono instrukcję instalacji.
Numer seryjny oraz rok produkcji znajdują się na tabliczce
znamionowej.
Οδηγίες λειτουργίας
Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού
40-77
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος
Panasonic.
Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές
τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Συνοδεύεται από Οδηγίες Εγκατάστασης.
Για τον αριθμό σειράς και έτος κατασκευής ανατρέξτε στην πινακίδα
ενδείξεων.
Návod k použití
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
78-115
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti
Panasonic.
Před zahájením používání jednotky si pečlivě přečtěte tento návod k
použití a uchovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
Návod k instalaci je přiložen.
Výrobní číslo a rok výroby naleznete na typovém štítku.
Manufactured by:
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
U Panasoniku 1, 320 84 Plzeň , Czech Republic
ACXF55-24790
Operating Instructions
Air-to-Water Heatpump
Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
WH-SDC0305J3E5 WH-UD03JE5*
WH-UD05JE5*
WH-SDC0709J3E5 WH-UD07JE5*
WH-UD09JE5*

Máte dotaz ohledně Panasonic WH-SDC0709J3E5?

Položte zde otázku, kterou máte o Panasonic WH-SDC0709J3E5, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Panasonic WH-SDC0709J3E5 vám poskytnout vhodnou odpověď.