Panasonic SC-HTB880

Panasonic SC-HTB880 manuál (návod)

(1)
 • 2014/03/18
  EB GN
  RQT9904-1B
  Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Îáåäèíåíî Êðàëñòâî.
  5%*6$'$A436$DQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧠ᐕ㧟᦬㧟ᣣޓ᦬ᦐᣣޓඦ೨㧝㧜ᤨ㧞㧥
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Àóäèî ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî
  Ìîäåë: SC-HTB880
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
  Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà
  è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Âêëþ÷åíà Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå
  Èíñòàëèðàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò. (>> 13 äî 18)
  Ïðåäè äà çàïî÷íåòå èíñòàëèðàíåòî, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà
  è Èíñòðóêöèÿòà çà èíñòàëèðàíå, çà äà èçâúðøèòå ïðàâèëíî èíñòàëèðàíåòî. (Ìîëÿ, çàïàçåòå
  òåçè èíñòðóêöèè. Ìîæå äà âè ïîòðÿáâàò ïðè áúäåùî ïðåìåñòâàíå èëè îáñëóæâàíå íà óðåäà.)
Panasonic SC-HTB880

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Panasonic SC-HTB880 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Panasonic SC-HTB880 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Panasonic SC-HTB880. Tato příručka patří do kategorie Doplněk Soundbary a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.9. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina, Italština, Slovenské, Řekyně, Čínské. Máte dotaz ohledně Panasonic SC-HTB880 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Panasonic SC-HTB880

Značka Panasonic
Model SC-HTB880
Produkt Doplněk Soundbar
EAN 5025232769162
Jazyk Angličtina, Italština, Slovenské, Řekyně, Čínské
Typ souboru PDF
Technické detaily
3D kompatibilita
Média pro přehrávání -
Podpora x.v.Color
Funkce Deep color
Zvuk
RMS výkon 500
Zvukové výstupní kanály 5.1
Audio dekodéry Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS
Audio Return Channel (ARC)
Reproduktor typu soundbar
Celkové harmonické zkreslení (THD) 10
Výkon Soundbar reproduktoru 250
Počet ovladačů výškových reproduktorů 1
Počet ovladačů hlavních reproduktorů 2
Průměr výškového reproduktoru 1 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12199 17 15 kg 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12200 18 15 MHz 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12201 21 15 x 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12202 22 15 Kbit/s 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00
Průměr výškového reproduktoru 25
Průměr subwooferu (imperiální) 2.5 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12199 17 15 kg 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12200 18 15 MHz 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12201 21 15 x 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12202 22 15 Kbit/s 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00
Průměr středobasového reproduktoru 65
Vlastnosti
FM rádio
Barva Černá
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Montovatelné na zeď
Subwoofer
RMS výkon subwooferu 250
Připojení subwooferu Bezdrátový
Impedance subwooferu 8
Subwoofer součástí
Umístění subwooferu Oddělený
Další charakteristiky
Kompatibilní s dokovacími stanicemi Apple Nepodporovaný
Množství 1
Typ dokovacího konektoru Nepodporovaný
Rozměry soundbaru 1125 x 121 x 51
Rozměry subwooferu (š x h x v) 180 x 306 x 408
Možnosti připojení
Wi-Fi
Bluetooth
NFC
HDMI vstup 2
Počet výstupů HDMI 1
Počet SCART portů 0
Počet portů USB 2.0 0
Komponentní videovýstup (YPbPr/YCbCr) 0
Koaxiální vstup digitálního videa 0
Optický vstup digitálního audia 1
Digitální optický audio výstup 0
Digitální koaxiální audio výstup 0
Technologie propojení Kabelový a bezdrátový
Počet HDMI portů 3
Integrovaná čtečka karet
Příkon
Frekvence vstupního střídavého napětí 60
Vstupní střídavé napětí 120
Obsah balení
Přijímač

Související příručky produktů

Doplněk Soundbar Panasonic

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se PanasonicSC-HTB880 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více