Panasonic CZ-RTC5B manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Panasonic CZ-RTC5B příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Panasonic CZ-RTC5B majitelům.

(CZ)
1
Návod k obsluze
Kabelový dálkový ovladač
Model č.
CZ-RTC5B
Strana
Návod k instalaci je
přiložen samostatně.
Čeština
Před uvedením zařízení do provozu si
pozorně přečtěte tento návod k obsluze
a uschovejte ho pro případné použití v
budoucnu.
Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japonsko
Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
CV6233312187
● Bezpečnostní opatření .............................................. 2
● datanavi ...................................................................... 4
● Popis zařízení ............................................................ 5
• Ovládací panel .......................................................... 5
• Displej ....................................................................... 6
● Základní operace ....................................................... 8
● Seznam nabídky ...................................................... 10
● Nastavení lamel pro každou vnitřní jednotku ....... 12
• LAMELY .................................................................. 12
● Nastavení lamel pro každý výstup vzduchu ......... 13
• Zámek lamel ........................................................... 13
● Nastavení časovače ................................................ 14
• Časovač ZAP./VYP. ................................................. 14
• Týdenní časovač - přehled ...................................... 15
• Týdenní časovač ..................................................... 16
● Informace o ltru ..................................................... 20
● Tichý režim / Monitor spotřeby energie ................ 22
● Úspora energie ........................................................ 24
• ECONAVI ................................................................ 24
Automatický návrat k původní teplotě ..................... 30
• Teplotní rozsah ........................................................ 30
Automatické vypnutí ................................................ 32
• Snížení provozní kapacity ....................................... 34
• Časovač opakovaného vypnutí ............................... 36
● Nastavení vnitřního vysoušení .............................. 37
● Kontrolní funkce ...................................................... 38
● Počáteční nastavení ................................................ 40
• Hodiny / Typ hodin / Zámek .................................... 40
• Název ovladače ...................................................... 41
• Tón při dotyku tlačítka / Kontrast / Podsvícení /
Jazyk ....................................................................... 42
• Změna hesla / Teplotní čidlo /
Hlavní vs. sekundární / Výstup ventilace /
Kontaktní adresa ..................................................... 43
• Blokování externího zařízení .................................. 45
• Rotace / Zálohování ................................................ 47
● Funkce nanoe™ X ................................................... 50
• nanoe™ X / Vnitřní čištění ...................................... 50
● Nastavení ventilace ................................................. 54
● Seznam nastavení ................................................... 55
● Odstraňování problémů .......................................... 57
● Technické údaje ....................................................... 59
Příprava Použití Změna nastavení
V případě
potřeby

Máte dotaz ohledně Panasonic CZ-RTC5B?

Položte zde otázku, kterou máte o Panasonic CZ-RTC5B, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Panasonic CZ-RTC5B vám poskytnout vhodnou odpověď.