Oregon Scientific WMH 90 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Oregon Scientific WMH 90 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Oregon Scientific WMH 90 majitelům.

1/
,1+28'
,QWURGXFWLH
2YHU]LFKW
9RRUNDQW
$FKWHUNDQW
%XLWHQVHQVRU
6WDUWHQ
,QVWHOOHQ%XLWHQVHQVRUHQ
6HQVRU*HJHYHQV9HU]HQGLQJ
+HW%DVLVVWDWLRQ,QVWDOOHUHQ
:HHUJDYH:HHUJHJHYHQV
5HJLRQDOH:HHULQIRUPDWLH
/RNDOH7HPSHUDWXXU(Q9RFKWLJKHLG
:HHUZDDUVFKXZLQJVEHULFKWHQ
.ORN
.ORN+DQGPDWLJ,QVWHOOHQ
$ODUP
$ODUP,QVWHOOHQ
$FWLYHUHQ'HDFWLYHUHQ$ODUP
2P+HW$ODUP8LW7H=HWWHQ
6FKHUPFRQWUDVW
6FKHUPYHUOLFKWLQJ
5HVHW
6SHFLILFDWLHV
%DVLVVWDWLRQ
%XLWHQWKHUPRVHQVRU7+11
:DDUVFKXZLQJHQ
2YHU2UHJRQ6FLHQWLILF 
(8&RQIRUPLWHLWV9HUNODULQJ 
'DDJVH:HHUDGYLVHXU
0RGHO:0+
+$1'/(,',1*
:0+B0B(8B1/B5LQGG 30

Máte dotaz ohledně Oregon Scientific WMH 90?

Položte zde otázku, kterou máte o Oregon Scientific WMH 90, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Oregon Scientific WMH 90 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Dobrý den,mám produkt Jen Oregon Scientifis,Radio controlled,to je přední strana.Zadna strana 5 ovladacich tlačítek,levá boční strana 3 tlačitka.Napájení 3 tuškové baterie.Venkovní snimač teploty na 2 malé tuškové baterie.Prosil by jsem o návod. Moc děkuji.

Pavel, 2019-05-27 15:31:55

Specifikace

Značka Oregon Scientific
Model WMH 90
Produkt Meteorologická stanice
EAN 4891475323116
Jazyk Angličtina, Čeština
Produktová skupina Meteorologické stanice
Typ souboru PDF
Vlastnosti
Funkce hodin
Funkce alarmu
DCF rádiem řízené hodiny
Barva Černá
Příkon
Počet baterií (přijímač) 4
Typ baterie AA
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 240
Výška 165
Hloubka 95
Šířka 48
-