Lavorwash Army manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Lavorwash Army příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Lavorwash Army majitelům.

IT IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE pag. 2
EN HIGH PRESSURE CLEANER pag. 7
FR NETTOYEUR HAUTE PRESSION page 12
DE HOCHDRUCKREINIGER Seite 17
ES (HIDRO)LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN pág. 22
PT LAVADORA DE ALTA PRESSÃO pág. 27
FI KORKEAPAINEPESURI sivu 32
RU ГИДРООЧИСТИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ стр. 37
NL HOGEDRUKREINIGER blz. 42
CS VYSOKOTLAKÝ MYCÍ STROJ srt. 47
DA HØJTRYKSRENSER sd. 51
EL ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ σελ. 55
NO YTRYKKSVASKER side 59
PL MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA str. 63
SL VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILNI APARAT str. 68
SV HÖGTRYCKRENGÖRINGSMASKIN sid. 72
BG ВОДОСТРУЕН АПАРАТ ПОД НАЛЯГАНЕ стр. 76
HR VISOKOTLAČNI VODENI ČIST str. 80
RO
MAŞINĂ DE SPĂLAT CU JET DE APĂ SUB PRESIUNE
pag. 84
TR YÜKSEK BASINÇLI HİDRO TEMİZLEYİCİ sf. 88
ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell’ utilizzo.
WARNING: read the instructions carefully before use.
ATTENTION: lire attentivement les istructions avant l’usage.
ACHTUNG: die anweisungen bitte vor gebrauch sorgfältig lesen.
ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso
de aparado.
ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização.
HUOMIO: lue ohjeet ennen käyttöä.
ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию
по эксплуатации.
LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen.
POZOR: před použitím si přečtěte návod k obsluze.
PAS PÅ! læs instruktionsbogen før maskinen tages i
brug.
ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβαστε τις οδηγιες πριν τη χρηση.
ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.
UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcje.
POZOR: pred uporabo preberite navodila.
VIKTIGT! läs anvisningarna före användning.
ВНИМАНИЕ: прочетете указанията преди
употреба.
PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute.
ATENŢIE: citiţi instrucţiunile înainte de
folosire.
DİKKAT: MAKİNAYI KULLANMADAN ÖNCE
KULLANIM TALİMATLARINI OKUYUNUZ.

Máte dotaz ohledně Lavorwash Army?

Položte zde otázku, kterou máte o Lavorwash Army, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Lavorwash Army vám poskytnout vhodnou odpověď.