Indesit DIF 14 manuál (návod)

Indesit DIF 14

Prohlédněte si zde zdarma Indesit%DIF 14 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným IndesitDIF 14 majitelům.

Značka
Indesit
Model
DIF 14
Produkt
EAN
8007842490220
Jazyk
Holandský, Angličtina, Francouzština, Italština, Polština, Čeština
Typ souboru
PDF
Webová stránka
http://www.indesit.com/indesit/
FR
Français
Mode d’emploi
LAVE-VAISSELLE - Sommaire
Mode d’emploi, 1
Précautions et conseils, 4-5
Service, 10
Fiche produit, 12
Installation, 34-35
Description de l’appareil, 36
Sel régénérant et Produit de rinçage, 37
Charger les paniers, 38-39
Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle, 40
Programmes, 41
Entretien et soin, 42
Anomalies et remèdes, 43
IT
Italiano
Istruzioni per l’uso
LAVASTOVIGLIE - Sommario
Istruzioni per l’uso, 1
Precauzioni e Consigli, 2-3
Assistenza, 9
Scheda prodotto, 11
Installazione, 14-15
Descrizione dell’apparecchio,16
Sale Rigenerante e Brillantante, 17
Caricare i cesti, 18-19
Detersivo e uso della lavastoviglie, 20
Programmi, 21
Manutenzione e cura, 22
Anomalie e rimedi, 23
CS
Česky
Návod k použití
MYČKA NÁDOBÍ -Obsah
Návod k použití, 1
Opatření a rady, 8-9
Servisní služba, 10
Informační list výrobku, 13
Instalace, 65-66
Popis zařízení, 67
Regenerační sůl a Leštidlo, 68
Plnění košů, 69-70
Mycí prostředek a použití myčky, 71
Programy, 72
Údržba a péče, 73
Poruchy a způsob jejich odstranění, 74
DIF 14B1
EN
English
Operating instructions
DISHWASHER - Contents
Operating instructions, 1
Precautions and advice, 3-4
Assistance, 10
Product Data, 11
Installation, 24-25
Description of the appliance, 26
Refined salt and rinse aid, 27
Loading the racks, 28-29
Detergent and dishwasher use, 30
Wash cycles, 31
Care and maintenance, 32
Troubleshooting, 33
NL
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
AFWASAUTOMAAT - Inhoud
Gebruiksaanwijzingen, 1
Voorzorgsmaatregelen en advies, 5-6-7
Service, 10
Productkaart, 12
Installatie, 44-45
Beschrijving van het apparaat, 46
Onthardingszout en glansmiddel, 47
Het laden van de rekken, 48-49
Vaatwasmiddel
en gebruik van de afwasautomaat, 50
Programma’s, 51
Onderhoud en verzorging, 52
Storingen en oplossingen, 53
PL
Polski
Instrukcja obsługi
ZMYWARKA - Spis treści
Instrukcja obsługi, 1
Zalecenia i środki ostrożności, 7-8
Serwis Techniczny, 10
Karta produktu, 13
Instalacja, 54-55
Opis urządzenia, 56
Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 57
Ładowanie koszy, 58-59
Środek myjący i obsługa zmywarki, 60
Programy, 61
Konserwacja i obsługa, 62
Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 63

Máte dotaz ohledně Indesit DIF 14?

Položte zde otázku, kterou máte o IndesitDIF 14, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele IndesitDIF 14 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Vzhled
Provedení Plně integrované
Nastavitelná výška horního koše yes
Barva dveří
Barva kontrolního panelu Nerezová ocel
Příkon
Třída energetické účinnosti A
Spotřeba vody na cyklus 12
Roční spotřeba vody 3360
Certifikace Energy Star -
Spotřeba energie na cyklus 1.03
Výkon
Třída účinnosti mytí A
Třída účinnosti sušení A
Hlučnost 53
Počet programů 4
Počet sad 12
Doba cyklu 175
Mycí programy economy, intensive, normal, pre-wash
Ergonomie
Přizpůsobitelný interiér yes
Indikátor soli yes
Indikátor leštidla yes
Hmotnost a rozměry
Šířka 600
Hloubka 570
Výška 820