Indesit DIF 14

Indesit DIF 14 manuál (návod)

 • FR
  Français
  Mode d’emploi
  LAVE-VAISSELLE - Sommaire
  Mode d’emploi, 1
  Précautions et conseils, 4-5
  Service, 10
  Fiche produit, 12
  Installation, 34-35
  Description de l’appareil, 36
  Sel régénérant et Produit de rinçage, 37
  Charger les paniers, 38-39
  Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle, 40
  Programmes, 41
  Entretien et soin, 42
  Anomalies et remèdes, 43
  IT
  Italiano
  Istruzioni per l’uso
  LAVASTOVIGLIE - Sommario
  Istruzioni per l’uso, 1
  Precauzioni e Consigli, 2-3
  Assistenza, 9
  Scheda prodotto, 11
  Installazione, 14-15
  Descrizione dell’apparecchio,16
  Sale Rigenerante e Brillantante, 17
  Caricare i cesti, 18-19
  Detersivo e uso della lavastoviglie, 20
  Programmi, 21
  Manutenzione e cura, 22
  Anomalie e rimedi, 23
  CS
  Česky
  Návod k použití
  MYČKA NÁDOBÍ -Obsah
  Návod k použití, 1
  Opatření a rady, 8-9
  Servisní služba, 10
  Informační list výrobku, 13
  Instalace, 65-66
  Popis zařízení, 67
  Regenerační sůl a Leštidlo, 68
  Plnění košů, 69-70
  Mycí prostředek a použití myčky, 71
  Programy, 72
  Údržba a péče, 73
  Poruchy a způsob jejich odstranění, 74
  DIF 14B1
  EN
  English
  Operating instructions
  DISHWASHER - Contents
  Operating instructions, 1
  Precautions and advice, 3-4
  Assistance, 10
  Product Data, 11
  Installation, 24-25
  Description of the appliance, 26
  Refined salt and rinse aid, 27
  Loading the racks, 28-29
  Detergent and dishwasher use, 30
  Wash cycles, 31
  Care and maintenance, 32
  Troubleshooting, 33
  NL
  Nederlands
  Gebruiksaanwijzing
  AFWASAUTOMAAT - Inhoud
  Gebruiksaanwijzingen, 1
  Voorzorgsmaatregelen en advies, 5-6-7
  Service, 10
  Productkaart, 12
  Installatie, 44-45
  Beschrijving van het apparaat, 46
  Onthardingszout en glansmiddel, 47
  Het laden van de rekken, 48-49
  Vaatwasmiddel
  en gebruik van de afwasautomaat, 50
  Programma’s, 51
  Onderhoud en verzorging, 52
  Storingen en oplossingen, 53
  PL
  Polski
  Instrukcja obsługi
  ZMYWARKA - Spis treści
  Instrukcja obsługi, 1
  Zalecenia i środki ostrożności, 7-8
  Serwis Techniczny, 10
  Karta produktu, 13
  Instalacja, 54-55
  Opis urządzenia, 56
  Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 57
  Ładowanie koszy, 58-59
  Środek myjący i obsługa zmywarki, 60
  Programy, 61
  Konserwacja i obsługa, 62
  Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 63

Máte dotaz ohledně Indesit DIF 14?

Položte zde otázku, kterou máte o Indesit DIF 14, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Indesit DIF 14 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Prohlédněte si zde zdarma Indesit DIF 14 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Indesit DIF 14 majitelům.

Specifikace

Značka Indesit
Model DIF 14
Produkt Myčka
EAN 8007842490220
Jazyk Holandský, Angličtina, Francouzština, Italština, Polština, Čeština
Typ souboru PDF
Vzhled
Umístění přístroje Plně vestavěné
Nastavitelná výška horního koše
Barva dveří
Barva kontrolního panelu Nerezová ocel
Příkon
Třída energetické účinnosti A
Spotřeba vody na cyklus 12
Roční spotřeba vody 3360
Certifikace Energy Star -
Spotřeba energie na cyklus 1.03
Výkon
Třída účinnosti mytí A
Třída účinnosti sušení A
Hlučnost 53
Počet programů 4
Počet sad 12
Doba cyklu 175
Mycí programy eco✗my, intensive, normal, pre-wash
Ergonomie
Přizpůsobitelný interiér
Indikátor soli
Indikátor leštidla
Hmotnost a rozměry
Šířka 600
Hloubka 570
Výška 820

Produkty související s nákupem:

  Související produkty

  Myčka Indesit