Hyundai WS 8236

Hyundai WS 8236 manuál (návod)

(1)
 • CZ
  FUNKCE:
  1) Čas atomových hodin dle signálu DCF
  Kalendář (měsíc / datum / den v týdnu)
  Čas (hodiny / minuty)
  Teplota v interiéru (volba mezi °C a °F)
  2) 7 jazyků: anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky,
  holandsky a dánsky
  3) 6 tlačítek: MODE (Režim), UP (Nahoru), DOWN (Dolů), CHANNEL
  (Kanál), ALERT (Upozornění), SNZ / LIGHT (Přispání/Světlo)
  4) Funkce letního času
  5) Předpověď počasí: slunečno, polojasno, zataženo, déšť
  6) Funkce budíku a přispání
  7) Teplota nebo vlhkost v interiéru
  8) Bezdrátový přenos venkovní teploty nebo vlhkosti s volbou mezi °C a °F
  9) Kontrolka slabé baterie: hlavní jednotky nebo vysílače (aktivuje se
  v případě vybité baterie)
  10) Tendence
  11) Záznamy maximální a minimální denní hodnoty
  12) Indikátor komfortu
  Displej LCD:
  Kompletní displej (obr. 1A) Běžný displej (obr. 1B)
  Teplota v interiéru:
  Rozsah měření = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
  Přesnost ±1 stupeň Fahrenheita při pokojové teplotě (20 °C až 24
  °C, 68 °F až 75 °F)
  Přesnost ± 2 stupně Fahrenheita při 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
  Rozlišení = 1 °F nebo 1 °C
  V případě hodnot nad 122 °F (50 °C) se teplota zobrazí jako „HH.H“
  V případě hodnot pod 32 °F (0 °C) se teplota zobrazí jako „LL.L“
  Cyklus teploty: 30 vteřin
  Vlhkost v interiéru:
  Rozsah provozní teploty = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
  Rozsah provozní vlhkosti = 20 % až 95 % relativní vlhkosti (RH)
  Přesnost +/- 5 % RH (při 25 °C, 30 % až 80 % RH)
  Přesnost +/- 8% RH (při 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
  Rozlišení = 1 % RH
  Venkovní teplota:
  Rozsah provozní teploty = -40 °F až 158 °F (-40 °C až 70 °C)
  Přesnost ± 1 stupeň při pokojové teplotě (68 °F až 75 °F, 20 °C až
  24 °C)
  Přesnost ± 2 stupně Fahrenheita při 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
  Rozlišení = 1 stupeň F
  Poznámky:
  Hodnoty teploty se určují ve stupních Fahrenheita a poté jsou převedeny
  na stupně Celsia, pokud je to třeba pro zobrazení ve stupních Celsia.
  V případě hodnot nad 158 °F (70 °C) se teplota zobrazí jako „HH.H“
  V případě hodnot pod -40 °F (-40 °C) se teplota zobrazí jako „LL.L“
  Pokud nedojde k příjmu signálu během jedné hodiny, venkovní teplota
  se zobrazí jako pohyblivý segment --.-
  Venkovní vlhkost:
  Rozsah provozní vlhkosti = 20 % až 95 % RH
  Přesnost +/- 5 % RH (při 25 °C, 30 % až 80 % RH)
  Přesnost +/- 8% RH (při 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
  Rozlišení = 1 % RH
  Výchozí hodnoty při spuštění:
  Čas: 00:00 hod.
  Datum/den: 1. ledna 2014, středa
  Časová zóna: PST
  Stav letního času: Zapnuto
  Jazyk: angličtina
  *** Zobrazí se pevná dvojtečka (nikoliv blikající)***
  Provoz
  Zapnutí:
  1. Zobrazení všech segmentů na dobu 2 vteřin.
  2. Zapne se rádiový signál RF a vyhledá bezdrátový senzor na
  frekvenci 433. (obr. 2)
  3. Další venkovní senzor se synchronizuje (obr. 3)
  Zobrazení dne v týdnu:
  K dispozici je sedm jazyků (obr. 4).
  Nastavení provozních hodnot:
  1) Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ (Režim) po dobu dvou vteřin,
  čímž se přepnete do režimu nastavení. Bude blikat hodnota
  roku. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte
  požadovanou hodnotu.
  2) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte rok a nastavte měsíc.
  Název měsíce bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“
  (Dolů) nastavte požadovaný měsíc. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru)
  a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
  3) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte měsíc a nastavte den.
  Název dne bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“
  (Dolů) nastavte požadovaný den. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru)
  a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
  obr. 5
  4) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte den a nastavte jazyk.
  Výchozím jazykem je angličtina. Název jazyka bude blikat. Pomocí
  tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovaný jazyk.
  5) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte jazyk a nastavte
  časovou zónu. Název světové časové zóny bude blikat. Pomocí
  tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovanou
  časovou zónu. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů)
  podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
  6) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte časovou zónu
  a nastavte formát 12 hod. nebo 24 hod. Pozice bude blikat. Pomocí
  tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovaný formát
  12 hod. nebo 24 hod.
  7) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte formát 12 / 24 hodin
  a nastavte hodinu. Pozice bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru)
  a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovanou hodinu. Pokud tlačítka „UP“
  (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit
  rychleji.
  8) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte hodinu a nastavte
  minuty. Pozice bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“
  (Dolů) nastavte požadované minuty. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru)
  a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
  obr. 6
  9) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte minuty a nastavte údaj
  °C / °F.
  10) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte °C nebo °F a ukončete
  režim nastavení. obr. 7
  ***Pokud v režimu nastavení nestisknete po dobu 20 vteřin žádné
  tlačítko, přístroj se automaticky přepne do normálního režimu.***
  Nastavení budíku:
  HODINA BUZENÍ: Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) přepnete do
  režimu nastavení času budíku. Hodina buzení bude blikat. Pomocí
  tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte hodinu. Stiskněte
  a uvolněte tlačítko „ALARM“ (Budík).
  MINUTA BUZENÍ: Minuta buzení bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“
  (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte minuty. Stisknutím a uvolněním
  tlačítka „ALARM“ (Budík) ukončíte režim nastavení.
  IKONA BUDÍKU
  AKTIVACE BUDÍKU:
  Opakovaným stisknutím a uvolněním tlačítka „MODE“ (Režim)
  deaktivujete budík. Pokud je budík aktivován, zobrazí se ikona budíku.
  FUNKCE PŘISPÁNÍ:
  Jestliže budík vyzvání a stisknete tlačítko „SNOOZE“ (Přispání),
  odložíte další zvonění o 8 minut. Když je funkce přispání aktivní,
  ikona budíku bliká.
  Chcete-li budík na jeden den vypnout, stiskněte v režimu přispání
  tlačítko budíku „AL“. Ikona budíku se bude zobrazovat bez blikání.
  POZNÁMKA K BUDÍKU: Zvuk budíku postupně sílí. Poté, co se spustí,
  bude znít 2 minuty a poté se zcela vypne. obr. 8
  Příjem času z atomových hodin:
  1) Po zapnutí začnou hodiny automaticky vyhledávat signál at. hodin.
  2) Během vyhledávání signálu atomových hodin bude ikona blikat, což
  znamená, že právě probíhá vyhledávání. obr. 9
  3) Hodiny budou automaticky vyhledávat signál atomových hodin každý
  den v 1:00, 2:00 a 3:00 hod. Pokud nebude příjem úspěšný, pokusí
  se o to hodiny znovu ve 4:00 a 5:00 hod. Pokud ani poté nebude
  příjem úspěšný, přestanou hodin signál v daný den vyhledávat.
  4) Pokud v normálním režimu stisknete na 3 vteřiny tlačítko „DOWN“
  (Dolů), přepnete na manuální vyhledání signálu.
  5) Pokud v režimu příjmu stisknete na 3 vteřiny tlačítko „UP“ (Nahoru),
  ukončíte vyhledávání signálu atomových hodin.
  *** Během příjmu jsou ostatní funkce tlačítek zrušeny (kromě
  funkce podsvícení po stisknutí tlačítka „SNOOZE“ (Přispání) ***
  Nastavení stupňů Fahrenheita nebo Celsia
  V režimu nastavení zvolte pomocí tlačítka „MODE“ (Režim) stupně
  Fahrenheita nebo Celsia. obr. 10
  Upozornění na teplotu
  Nastavení upozornění na teplotu
  Stisknutím tlačítka „CHANNEL“ (Kanál) vyberete venkovní senzor.
  Stisknutím a podržením tlačítka „ALERT“ (Upozornění) po dobu 3
  vteřin nastavíte upozornění na teplotu. Venkovní teplota bude blikat.
  Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavíte maximální
  hodnotu pro upozornění na teplotu. Nastavení potvrdíte stisknutím
  tlačítka „ALERT“ (Upozornění). Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a
  „DOWN“ (Dolů) nastavíte minimální hodnotu pro upozornění na teplotu.
  Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „ALERT“ (Upozornění).
  Aktivování / deaktivování upozornění na teplotu
  Je-li aktivováno upozornění na teplotu, objeví se vedle venkovní
  teploty symbol . Při dosažení nastavené teploty se rozezní zvuk
  upozornění.
  Jsou-li upozornění na teplotu aktivována, objeví se příslušné symboly.
  Používání záznamu maximální a minimální hodnoty:
  Maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkoměru se automaticky
  ukládají.
  Stisknutím tlačítka „DOWN / MEM“ (Dolů / Paměť) zobrazíte
  maximální a minimální hodnoty.
  Stisknutím a podržením tlačítka „DOWN / MEM“ (Dolů / Paměť)
  vymažete paměť. Automaticky se paměť vymaže každý den
  o půlnoci (0:00 hod.).
  Po 5 vteřinách zobrazení maximálních a minimálních hodnot se
  displej přepne zpět do režimu zobrazení aktuálních hodnot.
  Předpověď počasí:
  Přístroj předpovídá počasí na dalších 12 – 24 hodin na základě změny
  teploty a vlhkosti. Předpověď počasí vychází ze změny teploty a vlhkosti.
  obr. 11
  VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO
  VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO
  ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ
  VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO
  PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI
  OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA
  KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
  NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich
  snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený
  polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po
  demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
  místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými
  bateriemi a starým zařízením.
  Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
  Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho
  obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako
  s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte
  prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
  v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena
  recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii
  a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného
  odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci
  výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní
  prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit
  jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či
  akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
  Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/
  akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné
  vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na
  obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde
  můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také
  u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
  Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o.
  (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s. r. o.
  (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
  Vyhrazujeme si právo změnit technické specikace.
  Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
  ETA a.s. tímto prohlašuje, že výrobek HYUWS8236 je ve shodě s evropskou
  směrnicí č. 1999/5/ES. Kompletní Prohlášení o shodě lze nalézt na stránkách
  http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
  SK
  FUNKCIE:
  1) Čas atómových hodín podľa signálu DCF
  Kalendár (mesiac / dátum / deň v týždni)
  Čas (hodiny / minúty)
  Teplota v interiéri (voľba medzi °C a °F)
  2) 7 jazykov: anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky,
  holandsky a dánsky
  3) 6 tlačidiel: MODE (Režim), UP (Hore), DOWN (Dole), CHANNEL
  (Kanál), ALERT (Upozornenie), SNZ / LIGHT (Prispanie/Svetlo)
  4) Funkcia letného času
  5) Predpoveď počasia: slnečno, polojasno, zatiahnuté, dážď
  6) Funkcia budíka a prispania
  7) Teplota alebo vlhkosť v interiéri
  8) Bezdrôtový prenos vonkajšej teploty alebo vlhkosti s voľbou medzi
  °C a °F
  9) Kontrolka slabej batérie: hlavná jednotky alebo vysielače (aktivuje sa
  v prípade vybitej batérie)
  10) Tendencia
  11) Záznamy maximálnej a minimálnej dennej hodnoty
  12) Indikátor komfortu
  Displej LCD:
  Kompletný displej (obr. 1A) Bežný displej (obr. 1B)
  Teplota v interiéri:
  Rozsah merania = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
  Presnosť ±1 stupeň Fahrenheita pri izbovej teplote (20 °C až 24 °C,
  68 °F až 75 °F)
  Presnosť ± 2 stupňa Fahrenheita pri 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
  Rozlíšenie = 1 °F alebo 1 °C
  V prípade hodnôt nad 122 °F (50 °C) sa teplota zobrazí ako „HH.H“
  V prípade hodnôt pod 32 °F (0 °C) sa teplota zobrazí ako „LL.L“
  Cyklus teploty: 30 sekúnd
  Vlhkosť v interiéri:
  Rozsah prevádzkovej teploty = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
  Rozsah prevádzkovej vlhkosti = 20 % až 95 % relatívnej vlhkosti (RH)
  Presnosť +/- 5 % RH (pri 25 °C, 30 % až 80 % RH)
  Presnosť +/- 8% RH (pri 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
  Rozlíšenie = 1 % RH
  Vonkajšia teplota:
  Rozsah prevádzkovej teploty = -40 °F až 158 °F (-40 °C až 70 °C)
  Presnosť ± 1 stupeň pri izbovej teplote (68 °F až 75 °F, 20 °C až 24 °C)
  Presnosť ± 2 stupne Fahrenheita pri 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
  Rozlíšenie = 1 stupeň F
  Poznámky:
  Hodnoty teploty sa určujú v stupňoch Fahrenheita a potom sú prevedené
  na stupne Celzia, pokiaľ je to potreba pre zobrazenie v stupňoch Celzia.
  V prípade hodnôt nad 158 °F (70 °C) sa teplota zobrazí ako „HH.H“
  V prípade hodnôt pod -40 °F (-40 °C) sa teplota zobrazí ako „LL.L“
  Pokiaľ nedôjde k príjmu signálu v priebehu jednej hodiny, vonkajšia
  teplota sa zobrazí ako pohyblivý segment --.-
  Vonkajšia vlhkosť:
  Rozsah prevádzkovej vlhkosti = 20 % až 95 % RH
  Presnosť +/- 5 % RH (pri 25 °C, 30 % až 80% RH)
  Presnosť +/- 8% RH (pri 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
  Rozlíšenie = 1 % RH
  Prednastavené hodnoty pri spustení:
  Čas: 00:00 hod.
  Dátum/deň: 1. januára 2014, streda
  Časová zóna: PST
  Stav letného času: Zapnuté
  Jazyk: angličtina
  *** Zobrazí sa pevná dvojbodka (nie blikajúca)***
  Prevádzka
  Zapnutie:
  1) Zobrazenie všetkých segmentov na dobu 2 sekúnd.
  2) Zapne sa rádiový signál RF a vyhľadá bezdrôtový senzor na
  frekvenciu 433. (obr. 2)
  3. Ďalší vonkajší senzor sa synchronizuje. (obr. 3)
  Zobrazenie dňa v týždni:
  K dispozícii je sedem jazykov (obr. 4)
  Nastavenie prevádzkových hodnôt:
  1) Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ (Režim) po dobu dvoch sekúnd,
  čím sa prepnete do režimu nastavenia. Bude blikať hodnota
  roka. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte
  požadovanú hodnotu.
  2. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte rok a nastavte mesiac.
  Názov mesiaca bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“
  (Nadol) nastavte požadovaný mesiac. Ak tlačidlá „UP“ (Hore)
  a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie.
  3. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte mesiac a nastavte deň.
  Názov dňa bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“
  (Nadol) nastavte požadovaný deň. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“
  (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie. obr. 5
  4) Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte deň a nastavte
  jazyk. Prednastaveným jazykom je angličtina. Názov jazyka bude
  blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte
  požadovaný jazyk.
  5. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte jazyk a nastavte časovú
  zónu. Názov svetovej časovej zóny bude blikať. Pomocou tlačidiel
  „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovanú časovú
  zónu. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa
  ponúkané údaje meniť rýchlejšie.
  6. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte časovú zónu a nastavte
  formát 12 hod. alebo 24 hod. Pozícia bude blikať. Pomocou tlačidiel
  „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovaný formát 12 hod.
  alebo 24 hod.
  7. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte formát 12 / 24 hodín
  a nastavte hodiny. Pozícia bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore)
  a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovanú hodinu. Ak tlačidlá „UP“
  (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť
  rýchlejšie.
  8. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte hodiny a nastavte
  minúty. Pozícia bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“
  (Nadol) nastavte požadované minúty. Ak tlačidlá „UP“ (Hore)
  a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť
  rýchlejšie. obr. 6
  9) Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte minúty a nastavte údaj
  °C / °F.
  10) Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte °C alebo °F a ukončite
  režim nastavenia. obr. 7
  ***Pokiaľ v režime nastavení nestlačíte po dobu 20 sekúnd žiadne
  tlačidlo, prístroj sa automaticky prepne do normálneho režimu.***
  Nastavenie budíka:
  HODINA BUDENIA: Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) prepnete
  do režimu nastavenia času budíka. Hodina budenia bude blikať.
  Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte hodinu.
  Stlačte a uvoľnite tlačidlo „ALARM“ (Budík).
  MINÚTA BUDENIA: Minúta budenia bude blikať. Pomocou tlačidiel
  „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte minúty. Stlačením
  a uvoľnením tlačidla „ALARM“ (Budík) ukončíte režim nastavenia.
  IKONA BUDÍKA
  AKTIVÁCIA BUDÍKA:
  Opakovaným stlačením a uvoľnením tlačidla „MODE“ (Režim)
  deaktivujete budík. Pokiaľ je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka.
  FUNKCIA PRISPANIA:
  Ak budík zvoní a stlačíte tlačidlo „SNOOZE“ (Prispanie), odložíte
  ďalšie zvonenie o 8 minút. Keď je funkcia prispania aktívna, ikona
  budíka bliká.
  Ak chcete budík na jeden deň vypnúť, stlačte v režime prispania
  tlačidlo budíka „AL“. Ikona budíka sa bude zobrazovať bez blikania.
  POZNÁMKA K BUDÍKU: Zvuk budíka postupne silnie. Potom, čo sa
  spustí, bude znieť 2 minúty a potom sa úplne vypne. obr. 8
  Príjem času z atómových hodín:
  1) Po zapnutí začnú hodiny automaticky vyhľadávať signál atómových
  hodín.
  2) Počas vyhľadávania signálu atómových hodín bude ikona blikať, čo
  znamená, že práve prebieha vyhľadávanie. obr. 9
  3) Hodiny budú automaticky vyhľadávať signál atómových hodín každý
  deň o 1:00, 2:00 a 3:00 hod. Pokiaľ nebude príjem úspešný, pokúsia
  sa o to hodiny znovu v 4:00 a 5:00 hod. Ak ani potom nebude príjem
  úspešný, prestanú hodiny signál v daný deň vyhľadávať.
  4) Ak v normálnom režime stlačíte na 3 sekundy tlačidlo „DOWN“
  (Nadol), prepnete na manuálne vyhľadanie signálu.
  5) Ak v režime príjmu stlačíte na 3 sekundy tlačidlo „UP“ (Hore),
  ukončíte vyhľadávanie signálu atómových hodín.
  *** Počas príjmu sú ostatné funkcie tlačidiel zrušené (okrem funkcie
  podsvietenia po stlačení tlačidla „SNOOZE“ (Prispanie) ***
  Nastavenie stupňov Fahrenheita alebo Celzia
  V režime nastavení zvoľte pomocou tlačidla „MODE“ (Režim) stupňa
  Fahrenheita alebo Celzia. obr. 10
  Upozornenie na teplotu
  Nastavenie upozornenia na teplotu
  Stlačením tlačidla „CHANNEL“ (Kanál) vyberiete vonkajší senzor.
  Stlačením a podržaním tlačidla „ALERT“ (Upozornenie) po dobu 3
  sekúnd nastavíte upozornenie na teplotu. Vonkajšia teplota bude blikať.
  Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavíte
  maximálnu hodnotu pre upozornenie na teplotu. Nastavenie
  potvrdíte stlačením tlačidla „ALERT“ (Upozornenie). Pomocou
  tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavíte minimálnu hodnotu
  pre upozornenie na teplotu.
  Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla „ALERT“ (Upozornenie).
  Aktivovanie / deaktivovanie upozornenia na teplotu
  Ak je aktivované upozornenie na teplotu, objaví sa vedľa vonkajšej
  teploty symbol . Pri dosiahnutí nastavenej teploty sa rozoznie zvuk
  upozornenia.
  Ak sú upozornenia na teplotu aktivovaná, objavia sa príslušné symboly.
  Používanie záznamu maximálnej a minimálnej hodnoty:
  Maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkomeru sa automaticky
  ukladajú.
  Stlačením tlačidla „DOWN / MEM“ (Nadol / Pamäť) zobrazíte
  maximálne a minimálne hodnoty.
  Stlačením a podržaním tlačidla „DOWN / MEM“ (Nadol / Pamäť)
  vymažete pamäť. Automaticky sa pamäť vymaže každý deň
  o polnoci (0:00 hod.).
  Po 5 sekundách zobrazení maximálnych a minimálnych hodnôt sa
  displej prepne späť do režimu zobrazenia aktuálnych hodnôt.
  Predpoveď počasí:
  Prístroj predpovedá počasie na ďalších 12 - 24 hodín na základe zmeny
  teploty a vlhkosti. Predpoveď počasia vychádza zo zmeny teploty
  a vlhkosti. obr. 11
  VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO
  VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO
  ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO
  VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
  ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ
  SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ
  AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM
  NAPÄTÍM.
  Informácie o ochrane životného prostredia
  Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme
  ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť
  a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré
  môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované.
  Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi
  materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.
  Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
  Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho
  obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako
  s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte
  prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
  mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia
  tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii
  a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
  spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte
  správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym
  následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže
  v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie
  s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia
  materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov.
  Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie
  a batérie/akumulátory do domového odpadu. Informácie o tom,
  kde je možné odslúžené elektrozariadenie alebo použité batérie, či
  akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom
  úrade alebo na webe www.sewa.sk.
  Firma ELEKTROSPED, a.s. je
  registrována u kolektivního systému SEWA, a. s. pod registračním číslem
  EZ 0000213 (pro recyklaci elektrozařízení i baterií a akumulátorů).
  Vyhradzujeme si právo zmeniť technické špecikácie.
  Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
  Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r. o., Stará Vajnorská 8, 831
  04, Bratislava 3
  ETA a.s. týmto vyhlasuje, že výrobok HYUWS8236 je v zhode s
  európskou smernicou č. 1999/5 / ES. Kompletné Prehlásenie o zhode
  možno nájsť na stránkach
  http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity
  PL
  WŁAŚCIWOŚCI:
  1) Zegar sterowany radiowym sygnałem czasu DCF:
  Kalendarz (miesiąc/dzień/dzień tygodnia)
  Czas (godzina/minuta)
  Temperatura wewnętrzna (wybór jednostki °C lub °F)
  2) 7 języków do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski,
  hiszpański, niderlandzki, duński
  3) 6 przycisków: MODE, UP, DOWN, CHANNEL, ALARM, SNZ / LIGHT
  4) Funkcja zmiany czasu
  5) Prognoza pogody: słonecznie, częściowe zachmurzenie,
  zachmurzenie, deszcz
  6) Funkcja alarmu z drzemką
  7) Wewnętrzny odczyt temperatury i wilgotności
  8) Bezprzewodowy odczyt temperatury i wilgotności z czujnika
  zewnętrznego (wybór jednostki °C lub °F)
  9) Wskaźnik niskiego poziomu baterii w jednostce głównej i w czujniku
  zewnętrznym (wyświetla się, kiedy baterie się wyczerpują)
  10) Trendy pogodowe
  11) Pamięć maksymalnych i minimalnych wskazań
  12) Wskaźnik komfortu pogodowego
  Wyświetlacz LCD
  Wszystkie elementy (rys.1A) Wyświetlacz w trybie pracy (rys.1B)
  Temperatura wewnętrzna:
  Zakres temperatur: 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
  Dokładność ± 1 stopień Fahrenheita w temperaturze pokojowej (20
  °C do 24 °C) (68 °F do 75 °F)
  Dokładność ± 2 stopnie Fahrenheita w zakresie 32 °F do 122 °F
  (0 °C do 50 °C)
  Rozdzielczość =1 °F lub 1 °C
  Powyżej 122 °F (50 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu
  temperatury pojawi się komunikat „HH.H”
  Poniżej 32 °F (0 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu temperatury
  pojawi się komunikat „LL.L”
  Cykl pomiaru temperatury: 30 sekund
  Wilgotność wewnętrzna:
  Zakres temperatury w której następuje pomiar wilgotności = 32 °F
  do 120 °F (0 °C do 50 °C)
  Zakres wilgotności = 20 % RH do 95 %
  Dokładność w warunkach +/- 5 % RH (
  @
  25 °C, 30 % RH do 80 % RH)
  Dokładność w warunkach +/- 8% RH (@25 °C, 20 % RH do 29 %
  RH; 80 % RH do 95 % RH)
  Rozdzielczość = 1 % RH
  Temperatura zewnętrzna:
  Zakres temperatur: = -40 °F do 158 °F (-40 °C do 70 °C)
  Dokładność ±1 stopień Fahrenheita w temperaturze pokojowej
  (20 °C do 24 °C) (68 °F do 75 °F)
  Dokładność ± 2 stopnie Fahrenheita w zakresie 32 °F do 122 °F
  (0 °C do 50 °C)
  Rozdzielczość =1 °F
  Uwagi:
  Wartości temperatur są mierzone w stopniach Fahrenheita, a następnie
  konwertowane na stopnie Celsjusza, jeśli mają być wyświetlane według
  tego systemu.
  Powyżej 158 °F (70 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu
  temperatury pojawi się komunikat „HH.H”
  Poniżej -40 °F (-40 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu
  temperatury pojawi się komunikat „LL.L”
  Jeśli przez ponad godzinę urządzenie nie będzie odbierać sygnału
  z czujnika zewnętrznego, na wyświetlaczu zamiast odczytu temperatury
  zewnętrznej pojawi się symbol „ --.-”
  Wilgotność zewnętrzna:
  Zakres wilgotności = 20 % RH do 95 %
  Dokładność w warunkach +/- 5% RH (@25 °C, 30%RH do 80 % RH)
  Dokładność w warunkach +/- 8 % RH (@25 °C, 20 % RH do 29 %
  RH; 80 % RH do 95 % RH)
  Rozdzielczość = 1 % RH
  Ustawienia fabryczne:
  Czas: 00:00
  Data / Dzień: 1 stycznia 2014, środa
  Strefa czasowa: PST
  DST: ON
  Język: angielski
  *** Na wyświetlaczu pojawi się dwukropek (nie migając)***
  Obsługa
  Włączanie:
  1. Po włączeniu wszystkie elementy wyświetlacza włączają się na
  2 sekundy.
  2. Sygnał RF zostaje włączony i rozpoczyna się wyszukiwanie innych
  urządzeń bezprzewodowych w zakresie RF433 (rys. 2)
  3. Po synchronizacji z czujnikiem zewnętrznym (rys. 3)
  Dzień tygodnia:
  Tabela skrótów w siedmiu językach (rys. 4)
  Ustawienia:
  1) Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE” przez 2 sekundy, żeby
  przejść do trybu ustawień. Cyfry roku zaczną migać, naciskać
  przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądany rok.
  2) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić rok i rozpocząć ustawienia
  miesiąca. Cyfry miesiąca zaczną migać, naciskać przyciski „UP” lub
  „DOWN” żeby ustawić żądany miesiąc. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
  „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie.
  3) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić miesiąc i rozpocząć
  ustawianie daty. Cyfry daty zaczną migać, naciskać przyciski „UP”
  lub „DOWN” żeby ustawić żądaną wielkość. Nacisnąć i przytrzymać
  przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie. Rys. 5
  4) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić datę i rozpocząć
  ustawianie języka, domyślnym językiem jest angielski. Pozycja
  języka zacznie migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby
  ustawić żądany język.
  5) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić język i przejść do
  ustawienia strefy czasowej, pozycja w której znajduje się oznaczenie
  strefy czasowej zacznie migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN”
  żeby ustawić żądaną strefę czasową. Nacisnąć i przytrzymać
  przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie.
  6) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić ustawienia strefy
  czasowej i wybrać sposób wyświetlania godziny - 12 / 24.
  Oznaczenie 12 / 24 zacznie migać, naciskać przyciski „UP” lub
  „DOWN” żeby ustawić żądany sposób wyświetlania.
  7) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić sposób wyświetlania
  czasu i przejść do ustawiania godziny. Cyfry godziny zaczną migać,
  naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić godzinę. Nacisnąć
  i przytrzymać przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie.
  8) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić godzinę i przejść do
  ustawiania minut. Cyfry minut zaczną migać, naciskać przyciski „UP”
  lub „DOWN” żeby ustawić minuty. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
  „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie. Rys. 6
  9) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić minuty i przejść do
  wyboru jednostek temperatury C/F, naciskać przyciski „UP” lub
  „DOWN” żeby ustawić żądaną jednostkę.
  10) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić wybór jednostki
  temperatury i wyjść z trybu ustawień. Rys. 7
  ***Podczas trybu ustawień, jeśli przez 20 sekund nie zostanie
  wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wróci do
  trybu normalnego.***
  Ustawianie alarmu:
  GODZINA ALARMU: Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE”,
  żeby wejść w tryb ustawiania alarmu. Zacznie migać godzina
  alarmu. Naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić godzinę.
  Nacisnąć i zwolnić przycisk „ALARM”.
  MINUTA ALARMU: Po ustawieniu godziny zaczną migać minuty
  alarmu. Zacznie migać godzina alarmu, Naciskać przyciski „UP” lub
  „DOWN” żeby ustawić minuty. Nacisnąć i zwolnić przycisk „ALARM”,
  żeby wyjść z trybu ustawień.
  IKONA ALARMU
  WŁĄCZANIE ALARMU:
  Naciskać przycisk „MODE” żeby włączać i wyłączać funkcję alarmu.
  Jeśli alarm jest aktywny, ikona alarmu pojawi się na wyświetlaczu.
  FUNKCJA DRZEMKI:
  Kiedy alarm włączy się, nacisnąć przycisk „SNZ / LIGHT”, żeby
  włączyć funkcję drzemki. Alarm ponownie aktywuje się po 8 minutach.
  W czasie trwania drzemki na wyświetlaczu miga ikona alarmu.
  NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI /
  INSTRUCTION MANUAL / HASZNÁLATÍ ÚTMUTA
  METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA
  STACJA METEO/ WEATHER STATION / IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS
  CZ
  CZ
  CZ
  SK
  CZ
  SK
  SK
  PL
  PL
  WS 8236
  Licensed by Hyundai Corporation, Korea

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 3

Máte dotaz ohledně Hyundai WS 8236 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Hyundai WS 8236 vaši otázku zodpovědět.

Martin Burdej, 2017-12-25 07:56:49 Žádné komentáře

Dobry den, dostal jsem meteostanici jako darek ale pri nastavovani jsem narazil ja jeden problem a to nastaveni casove zony. V manualu se pise, ze nazev svetove casove zony bude blikat, ale blikaji tam jenom cisla, zadny nazev. Jak mam zistit ktere cislo odpovida, konkretni casove zone ? Dale mi chybi vysvetlivky vsech symbolu ktera sa zobrazuji na display. Poradte mi prosim kde bych tyto informace mohl najit nebo mi je pripadne zaslete na muj email. Dekuji.

Váš dotaz / odpověď
Lenka Rozbořilova, 2020-03-29 08:25:28 Žádné komentáře

Při stisknuti tlacitka mode,začala meteostanice blikat a nejde nijak vypnout.

Váš dotaz / odpověď
Šárka Očenášková, 2018-11-17 22:01:11 Žádné komentáře

Dobrý večer,dnes jsme si koupili meteostanici Hyundai ws 8236 vše funguje,ale neukazuje se venkovní teplota??Můžete poradit,dekuji

Váš dotaz / odpověď

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Hyundai WS 8236. Tato příručka patří do kategorie Meteorologické stanice a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 5.6. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Angličtina, Polština, Slovenské, Maďarština. Máte dotaz ohledně Hyundai WS 8236 nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Hyundai WS 8236

Značka Hyundai
Model WS 8236
Produkt Meteorologická stanice
Jazyk Čeština, Angličtina, Polština, Slovenské, Maďarština
Typ souboru PDF

Související produkty Hyundai WS 8236

  Související příručky produktů

  Meteorologická stanice Hyundai

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?