Husqvarna LC 141Li manuál (návod)

Husqvarna LC 141Li

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Husqvarna LC 141Li. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Husqvarna
Model
LC 141Li
Produkt
EAN
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Čeština, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Čínské, Chorvatština, Ukrajinština
Typ souboru
PDF
Webová stránka
http://www.husqvarna.com/
LC 141VLi
LC 141Li
LC 141C
SE Bruksanvisning
DK Brugsan
visning
NO Bruksanvisning
GB
Operator’s manual
DE
Bedienungsanweisung
NL Gebruiksaanwijzing
FR Manuel d’utilisation
CZ
Návod k pouÏití
PL
Instrukcja obs∏ugi
HU
Használati utasítás
EE
Käsitsemisõpetus
LV
Lieto‰anas pamÇc¥ba
LT
Naudojimosi instrukcijos
SI
Navodila za uporabo
GR
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
SK
Návod na obsluhu
IT Istruzioni per l’uso
ES Manual de instrucciones
HR
JP
Priruãnik
569 - 596
310 - 334
284 - 309
257 - 283
461 - 485
231 - 256
205 - 230
179 - 204
153 - 178
126 - 152
101 - 125
76 - 100
FI
Käyttöohje
51 - 75
26 - 50
2 - 25
335 - 359
360 - 384
385 - 410
411 - 435
436 - 460
TR
597 - 621
622 - 646
Kullanım kılavuzu
RU
ýêñïëóàòàöèè
UA
êîðèñòóâà÷à
BG
542 - 568
513 - 541
486-512
åêñïëîàòàöèß
取扱説明書
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
front_cover_LC141_crop.pdf 1 2016-11-11 09.49

Máte dotaz ohledně Husqvarna LC 141Li?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Husqvarna LC 141Li, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Vlastnosti
Model Ruční sekačka
Řezací systém -
Řezná šířka 410
Doporučená plocha trávníku -
Sběrný koš na trávu -
Objem sběrného koše -
Ergonomické ovládání yes
Certifikace Energy Star -
Minimální výška řezu 75
Maximální výška řezu 250
Barva Black, Orange
Příkon
Příkon -
Napájecí zdroj Baterie
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 20000