Gorenje F6243W manuál (návod)

Gorenje F6243W

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Gorenje F6243W. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Gorenje
Model
F6243W
Produkt
EAN
3838942323607
Jazyk
Čeština, Slovenské
Typ souboru
PDF
Návod k použití
24
Mraznička CS
Děkujeme za Vaši důvěru při nákupu tohoto přístroje. Doufáme, že bude
po mnoho let zdárně sloužit svému účelu.
Mraznička je určena pouze pro užití v domácnosti ke
zmrazování čerstvých potravin a jejich dlouhodobému
skladování (až po dobu jednoho roku v závislosti na druhu
potravin).
Před uvedením do provozu ......................................... 24
Návod k použití
Dbáme na životní prostředí
Typy na úsporu energie
Důležité!......................................................................... 25
Likvidace vysloužilé chladničky
Umístění a instalace...................................................... 25
Výběr vhodného místa
Umístění přístroje
Zapojení do elektrické sítě
Popis přístroje............................................................... 26
Ovládací prvky ............................................................. 26
Ovládací panel
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (1)
Spínač pro volbu režimu provozu (2)
Vypínač zvukového signálu, červené světlo (3)
Volba teploty (4)
Teploměr (5)
Použití ............................................................................27
Zapínání prázdné mrazničky
Zmrazování čerstvých potravin
Skladování zmrazených potravin
Záměna směru otevírání dveří.....................................28
Čistění a údržba ............................................................29
Odmrazování mrazničky
Čistění přístroje
Vypněte přístroj, pokud se nepoužívá
Průvodce při odstraňování závad ................................29
Před uvedením do provozu
Před připojením přístroje k elektrické jej nechte stát po dobu
asi 2 hodin, což sníží pravděpodobnost selhání chladicího
systému v důsledku manipulace při dopravě.
Důkladně očistěte přístroj, a to zejména uvnitř (viz Čistění a
údržba).
Návod k použití
Tento návod k použití je určen uživateli. Popisuje daný přístroj
a jeho správné a bezpečné použití. Byl sestaven pro různé
typy/modely chladniček, a proto se Vám může stát, že v něm
najdete popis některých funkcí a příslušenství, kterými Váš
přístroj není vybaven.
Dbáme na životní prostředí
Naše výrobky jsou zabaleny v ekologických obalech, které
mohou být buď recyklovány nebo zlikvidovány ekologickým
způsobem. Jednotlivé balící materiály jsou jasně označeny.
Když chladnička úplně doslouží, nezatěžujte zbytečně
životní prostředí neodbornou likvidací a zavolejte svého
nejbližšího servisního zástupce. (viz Likvidace dosloužilého
zařízení).
Typy na úsporu energie
Pokud možno neotvírejte dveře příliš často, zejména je-li
venku vlhko a horko. Dveře otevírejte jen na nezbytně
nutnou dobu. Tato část je důležitá zvláště pokud máte model
chladničky „na výšku“.
Občas se přesvědčte, zda je zabezpečena dostateč
cirkulace vzduchu za přístrojem.
Je-li to možné, nastavte co nejdříve regulátor termostatu z
vyšší na nižší hodnotu (závisí na množství potravin v
přístroji, okolní teplotě, ...).
Nikdy nepoužívejte nepřetržitý provoz, není-li to nezbytně
nutné; přepněte spínač pro výběr provozního režimu na
automatický provoz co nejdříve, jak je to možné.
Před uložením čerstvých potravin se přesvědčte, zda jsou již
ochlazeny na okolní pokojovou teplotu (kromě polévek).
Vrstva námrazy zvyšuje spotřebu energie, a proto ji
odstraňte, jakmile její tloušťka přesáhne 3-5 mm.
Pokud je dveřní těsnění poškozeno nebo opotřebeno,
spotřeba energie se rovněž zvyšuje. Když tuto závadu
zjistíte, je třeba těsnění vyměnit.
Kondenzor na zadní stěně chladničky je nutno udržovat
v čistotě.
Dodržujte vždy instrukce uvedené v kapitole „Umístění a tipy
k úspoře energie“ jinak spotřeba energie může znatelně
stoupnout.
Zvukový signál vás upozorní, že dvířka musíte rychle zavřít.
Tím ušetříte elektrický proud.

Máte dotaz ohledně Gorenje F6243W?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Gorenje F6243W, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Příkon
Třída energetické účinnosti A
Vstupní střídavé napětí 220 - 230
Roční spotřeba energie 318
Certifikace Energy Star -
Výkon
Hlučnost 42
Doba uložení při výpadku proudu 20
Hrubá kapacita mrazáku 238
Čistá kapacita mrazáku 208
Mrazicí výkon 15
Vzhled
Barva Bílá
Provedení Volně stojící
Tržní kategorie Cabinet
Uchycení dveří Pravý
Model Napřímený
Počet poliček/zásuvek v mrazáku 6
Hmotnost a rozměry
Šířka 600
Hloubka 625
Výška 1435
Šířka balení 640
Hloubka balení 710
Výška balení 1505
Ergonomie
Kontrolka yes
Nastavitelné nohy yes
Hlásič teploty yes
Vnitřní osvětlení yes

Související produkty: