Fellowes Powershred M-8C manuál (návod)

Fellowes Powershred M-8C
7.1 · 1
PDF manuál
 · 44 stránky
Čeština
manuálFellowes Powershred M-8C

Powershred

®

M-8C

The World's Toughest Shredders

®

ĴĠĩĤĴğĤīįħğħěĵĠěijĠğěĠijIJħěī

ĞĤĵĭĜĨĦīĠĤĭħĠijĩĴĥĤħĴğħĪĤě

Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig
henvisning.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
Vennligst les nøye igjennom denne
bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na
przyszłość
Перед началом эксплуатации обязательно
прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните
ее для последующего использования.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική
αναφορά.
Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaan-
yagként való jövőbeni használatra.
Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.
ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
ǠźƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
ǚƃƲƄƉƓȚ
Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence
ultérieure.
Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como
referencia.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme
aufheben.
Prima dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le
necessità.
Lees deze instructies voor gebruik.
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze zodat u ze later
kunt raadplegen.

Manuál

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Fellowes Powershred M-8C. Tato příručka patří do kategorie Skartovačky a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.1. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Angličtina. Máte dotaz ohledně Fellowes Powershred M-8C nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Potřebujete pomoc?

Máte dotaz ohledně Fellowes Powershred M-8C a odpověď není v návodu? Zeptejte se zde. Uveďte jasný a úplný popis problému a své otázky. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím je pro ostatní majitele Fellowes Powershred M-8C snazší, aby vám poskytli vhodnou odpověď.

Počet otázek: 0

Specifikace Fellowes Powershred M-8C

Níže naleznete specifikace produktu a specifikace manuálu Fellowes Powershred M-8C.

Všeobecné
Značka Fellowes
Model Powershred M-8C | 4604101
Produkt Skartovačka
EAN 0043859647422
Jazyk Čeština, Angličtina
Typ souboru Uživatelský manuál (PDF)

Často kladené otázky

Nenašli jste v návodu odpověď na svou otázku? Odpověď na svou otázku můžete najít v častých dotazech o Fellowes Powershred M-8C níže.

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

Žádné výsledky