Fellowes Powershred 36C manuál (návod)

Fellowes Powershred 36C
(1)
 • Počet stran: 53
 • Typ souboru: PDF
 • Powershred

  ®
  36C

  The World’s Toughest Shredders

  ®
  Please read these instructions before use.
  Do not discard: keep for future reference.
  Lire ces instructions avant utilisation.
  Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.
  Lea estas instrucciones antes de usarlo.
  No las deseche: guárdelas para
  tenerlas como referencia.
  Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
  durchlesen.
  Bitte nicht entsorgen: zur späteren
  Bezugnahme aufheben
  Prima dell’uso, si raccomanda di leggere
  questo manuale di istruzioni. Conservare il
  manuale per consultarlo secondo le necessità.
  Dese instructies voor gebruik lezen.
  Niet weggooien, maar bewaren om
  later te kunnen raadplegen.
  Läs dessa anvisningar innan du använder
  apparaten.
  Släng inte bort, behåll för framtida bruk.
  Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
  Bør ikke bortskaffes. Behold for
  fremtidig henvisning.
  Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
  Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Vennligst les nøye igjennom denne
  bruksanvisningen før bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.
  Przed użyciem proszę zapoznać się z tą
  instrukcją.
  Nie wyrzucać - zachować jako źródło
  informacji na przyszłość
  Перед началом эксплуатации обязательно
  прочтите данную инструкцию.
  Не выбрасывайте данную
  инструкцию: сохраните ее для
  последующего использования.
  Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες
  πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
  Μην τις απορρίψετε: κρατήστε
  τις για μελλοντική αναφορ
  Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
  Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.
  Před použitím si pročtěte tyto pokyny.
  Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.
  Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
  Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.
  Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasí-
  tásokat!
  Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg refer-
  enciaanyagként való jövőbeni használatra.
  Leia estas instruções antes da utilização.
  Não as deite fora: conserve-
  as para consulta futura.
  Pročitajte ove upute prije upotrebe.
  Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.
  Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.
  Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.
  Моля, прочетете тези инструкции преди
  употреба.
  Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.
  Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte de
  utilizare.
  Nu aruncaţi: păstraţi pentru o
  consultare ulterioară.
  ȲƾƵƯƄŴǽȚǚƃŻȝȚȢƾŵȤȁȚǟƴŸȬǾŶǽȚǟűǍƁ
  ƾƷƸŽȘȬǞűǍƴŽƾƷƮƱŲǟűǍƁȶȆȝȚȢƾŵȤȁȚȵnjƀǜžǑƴƈƄŽȚƿƆƁǽ
  ǚƃƲƄƉƓȚǠź

  ĴĠĩĤĴğĤīįħğħěĵĠěijĠğěĠijIJħěī

  ĞĤĵĭĜĨĦīĠĤĭħĠijĩĴĥĤħĴğħĪĤě

  o
  ns
  b
  ef
  o
  re
  u
  se
  .
  ure re
  f
  erence
  .
  u
  tilis
  a
  ti
  o
  n
  .
  u
  r ré
  f
  érence ultérieure
  .
  Lue nämä o
  hj
  eet ennen kä
  yt
  töä.
  Ä
  lä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.
  Venn
  l
  igst
  l
  es nøye igjennom
  d
  enne
  bruksanvisningen
  ør bruk.
  Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse
  rj
  ük, ho
  gy
  használat elő
  táso
  k
  at!
  Az utasításokat ne dob
  j
  a
  k
  enciaan
  y
  agként való jövő
  b
  Leia estas instruções antes
Fellowes Powershred 36C

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Fellowes Powershred 36C nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Fellowes Powershred 36C vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Fellowes Powershred 36C. Tato příručka patří do kategorie Skartovačky a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.2. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina. Máte dotaz ohledně Fellowes Powershred 36C nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Fellowes Powershred 36C

Všeobecné
Značka Fellowes
Model Powershred 36C
Produkt Skartovačka
Jazyk Angličtina
Typ souboru PDF
Vlastnosti
Typ skartace Příčné skartování
Úroveň zabezpečení P-4
Pracovní cyklus 2 min
Celkový objem přihrádek 12 l
Kapacita koše 50 listy
Skartace kancelářských dokumentů Ano
Skartace papíru Ano
Skartace CD -
Skartace kreditních karet Ano
Skartace papíru se svorkou Ano
Rozměr skartace 4 x 40 mm
Šířka vstupního otvoru 230 mm
Bezpečnostní zámek Ano
Rychlost skartace 1800 mm/min
Pracovní šířka - mm
Barva Černá
Hmotnost a rozměry
Šířka 339 mm
Hloubka 199 mm
Výška 293 mm
Hmotnost 2990 g
Šířka balení 365 mm
Hloubka balení 210 mm
Výška balení 380 mm
Hmotnost včetně balení 3520 g
Logistická data
Množství na kartonové balení 2 kusů
zobrazit více

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Fellowes Powershred 36C .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde