Fagor MG-300 manuál (návod)

Fagor MG-300

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Fagor MG-300. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Fagor
Model
MG-300
Produkt
EAN
3610170022404, 8412788027179
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Portugalština, Polština, Ruské, Čeština, Slovenské, Maďarština, Chorvatština, Arabština
Typ souboru
PDF
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MOD.: GP-240 GP-280 MG-300
Septiembre 2008
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
Enero 2008
2008
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
HU - 
CS - 
SK - 
PL - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
NL - GEBRUIKSHANDLEIDING
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·ÛÛt‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛk¿ to ‰È›ˆÌ· tpoooÈ‹Û› t· ÌovÏ· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo OËyÈÒv
.




Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de modellen die in deze Gebruikshandleiding worden beschreven te wijzigen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻞﻴﻟد
ASPIRADOR
قﺎﺸﻧ
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا ﻞﻴﻟد ﻲﻓ ﺔﻨﻴﺒﻤﻟا ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا ﺮﻴﻐﺗ ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﻪﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا
Enero 2005
ﻲﻔﻧﺎﺟ2005
ﺔﻴﻨﻣا ﺪﻋاﻮﻗ
جﻮﺘﻨﻤﻟا ﻒﺻو
ﺐﻴآﺮﺘﻟا
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا
ﻖﺸﻨﻟا ةﻮﻗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ
رﺎﺒﻐﻟا ﺔﻳوﺎﺣ ﻎﻳﺮﻔ
تﺎﻔﺼﻤﻟا ﺮﻴﻐﺗ
ﻒﻴﻀﻨﺘﻟا
تﻼﻤﻜﻤﻟا
ﻦﻳﺰﺨﺘﻟا
ﻞﻘﻨﻟا
1
7-8
9
10
11-12
13-14
15-18
19
21
22
22

Máte dotaz ohledně Fagor MG-300?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Fagor MG-300, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Výkon
Celkový příkon 920
Počet talířů/stojanů 1
Podsvětlený vypínač yes
Vzhled
Nepřilnavý povrch yes
Příkon
Frekvence vstupního střídavého napětí 50
Vstupní střídavé napětí 230
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 4600