Fagor CF-172 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Fagor CF-172 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Fagor CF-172 majitelům.

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MOD.: CF-172
CORTAFIAMBRES / FIAMBREIRA / FOOD SLICER / ALLESSCHNEIDER
/ TRANCHEUR / AFFETTATRICE /
ΚΟΠΤΤΗΣ ΑΛΛΑΝΝΤΤΙΙΚΩΝ /
FELVÁGOTTVÁGÓ / ELEKTRICKÝ KRÁJEČ /
E LEKTRICKÝ KRÁJAČ / KRAJALNICA DO WĘDLIN / РЕЗАЧКА ЗА
КОЛБАСИ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ /
A
B
B
A
Fig. 2
Abb.2
Eik. 2
Obr. 2
Rys. 2
Фиг. 2
РИС.2
Fig. 3
Abb.3
Eik. 3
Obr. 3
Rys. 3
Фиг. 3
РИС.3
Fig. 4
Abb.4
Eik. 4
Obr. 4
Rys. 4
Фиг. 4
РИС.4
Fig. 5
Abb.5
Eik. 5
Obr. 5
Rys. 5
Фиг. 5
РИС.5
Fig. 6
Abb.6
Eik. 6
Obr. 6
Rys. 6
Фиг. 6
РИС.6
Fig. 7
Abb.7
Eik. 7
Obr. 7
Rys. 7
Фиг. 7
РИС. 7
Fig. 8
Abb.8
Eik. 8
Obr. 8
Rys. 8
Фиг. 8
РИС.8
Fig. 9
Abb.9
Eik. 9
Obr. 9
Rys. 9
Фиг. 9
РИС.9
Fig. 10
Abb.10
Eik. 10
Obr. 10
Rys. 10
Фиг. 10
РИС. 10
Fig. 11
Abb.11
Eik. 11
Obr. 11
Rys. 11
Фиг. 11
РИС.11
Fig. 12
Abb.12
Eik. 12
Obr. 12
Rys. 12
Фиг. 12
РИС.12
Fig. 13
Abb.13
Eik. 13
Obr. 13
Rys. 13
Фиг. 13
РИС. 13
Abril 2008
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛk¿ toÈ›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËÒv
.




Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
IT - MANUALE DI ISTRUZIONI
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
HU - 
CS - 
SK - 
PL - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Abril 2003
2003
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
CORTAFIAMBRES
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Mayo 2004
2004
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
CORTAFIAMBRES
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
CORTAFIAMBRES
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Mayo 2004
2004
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Máte dotaz ohledně Fagor CF-172?

Položte zde otázku, kterou máte o Fagor CF-172, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Fagor CF-172 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Fagor
Model CF-172
Produkt Karbobruska
EAN 8412788015343
Jazyk Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Portugalština, Polština, Ruské, Čeština, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Arabština
Produktová skupina Karbobrusky
Typ souboru PDF
Vlastnosti
Typ kráječe Elektrický
Maximální tloušťka řezu 15
Ochranný kryt
Bezpečnostní spínač
Bezpečnostní vypínač
Průměr kotouče 170
Základní materiál Plast
Ostří z nerezové ocele
Barva Bílá
Příkon
Příkon 100
Vstupní střídavé napětí 230
Frekvence vstupního střídavého napětí 50