DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 manuál (návod)

DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1
8 · 36
PDF manuál
 · 8 stránky
Čeština
manuálDeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1
140

1. POPIS (str. 3)

Zde uvedená terminologie bude použita na následujících
stranách.

1.1 Popis přístroje

A1. Víko nádržky na vodu
A2. Držadlo pro vyjmutí nádržky
A3. Nádržka na vodu
A4. Ohřívač šálků
A5. Dávkovač kávy
A6. Vypínač ON/OFF
A7. Odkládací plocha na šálky
A8. Indikátor plné odkapávací misky
A9. Odkapávací miska
A10. Tác pro hrnky nebo sklenice
A11. Otočný knoík na páru
A12. Dávkovač horké vody/páry
A13. Tryska horké vody/páry
A14. Volič napěňovače
A15. Spoj trubky horké vody/páry

1.2 Popis ovládacího panelu

B1. Tlačítko výdeje jednoho šálku kávy
B2. Integrovaná provozní kontrolka (bílá)
B3. Tlačítko výdeje dvou šálků kávy
B4. Integrovaná provozní kontrolka (bílá)
B5. Tlačítko funkce pára
B6. Integrovaná provozní kontrolka (bílá)
B7. Kontrolka odvápnění (oranžová)

1.3 Popis příslušenství

C1. Držák ltru
C2. Filtr na 1 šálek kávy (symbol vytlačený zespodu
ltru)
C3. Filtr na 2 šálky kávy (symbol vytlačený zespodu
ltru)
C4. Filtr na pody (symbol vytlačený zespodu ltru)
C5. Pěchovadlo
C6. Změkčovací ltr vody (*není zahrnutý, lze zakoupit v
autorizovaných servisních centrech)
C7. Nádobka na mléko

2. NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Poznámka:
Před uvedením přístroje do provozu umyjte pečlivě teplou
vodou veškeré příslušenství a nádržku na vodu.
1. Vyjměte nádržku vytažením směrem nahoru (obr. 1).
2. Otevřete víko a naplňte nádržku čerstvou a čistou vodou, a
to maximálně do výšky značky MAX (obr.2). Zasuňte zpět
nádržku lehkým stlačením tak, aby se otevřely ventily
umístěné na dně této nádržky.
3. Jednodušeji lze nádržku naplnit bez nutnosti vyjmutí, když
do ní nalijete vodu přímo ze džbánu.
Pozor:
Nikdy neuvádějte do provozu přístroj bez vody v nádržce nebo
bez nádržky.
Poznámka:
Je zcela běžné najít vodu v prostoru pod nádržkou; proto příleži-
tostně tento prostor vysušujte čistou houbičkou.

3. PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU

Při prvním použití je nezbytné vypláchnout vnitřní okruhy pří-
stroje následujícím způsobem:
1. Zapněte přístroj stisknutím vypínače ON/OFF (obr. 3): pří-
stroj provede auto-diagnózu oznámenou postupným bliká-
ním tří tlačítek.
2. Kontrolky a blikají na znamení, že se přístroj
zahřívá na správnou teplotu: když kontrolky přestanou bli-
kat a zůstanou rozsvícené, je přístroj připraven pro vyplách-
nutí vnitřního okruhu.
3. Připevněte misku - držák ltru k přístroji (obr. 9).
4. Umístěte nádobu o objemu min. 500 ml pod dávkovač kávy
(A5) (obr. 4) a stiskněte tlačítko . Opakujte tento po-
stup 5 krát.
5. Vyprázdněte nádobu a umístěte ji pod dávkovač horké
vody/páry (A12) (obr. 4).
6. Otočte knoík výdeje horké vody do polohy (obr.
5) vydejte horkou vodu až do vyprázdnění nádržky na vodu
(A3); poté otočný knoík znovu zavřete otočením do polohy
O.

4. NASTAVENÍ MENU PROGRAMOVÁNÍ

Pro vstoupení do menu se ujistěte, že je přístroj připraven k
použití, poté držte stisknuté tlačítko po dobu 10 sekund,
dokud tři tlačítka postupně blikají:
Přístroj je v režimu programování.
Pokračujte v nastavení přístroje, jak si přejete; pro výstup z menu
programování vyčkejte 15 sekund.
Poznámka:
Pokud není během 15 sekund proveden žádný výběr, přístroj se
automaticky vrátí do stavu připraven k použití.

4.1 Nastavení teploty kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě
kávy, je třeba postupovat následovně:
1. Vstupte do menu programování;

Manuál

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1. Tato příručka patří do kategorie Kávovary a byla ohodnocena 36 lidmi průměrným hodnocením 8. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština. Máte dotaz ohledně DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Potřebujete pomoc?

Máte dotaz ohledně DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 a odpověď není v návodu? Zeptejte se zde. Uveďte jasný a úplný popis problému a své otázky. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím je pro ostatní majitele DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 snazší, aby vám poskytli vhodnou odpověď.

Roksolana • 14-6-2020 Bez komentáře

Dobrý den, voda že třísky teče ale kávu to nedela? co to může byt?

Odpovědět na tuto otázku
Vladimir Jakubovský • 14-4-2022 Bez komentáře

V odkapávací pozad se nabírá plno vody přitom co máme hrnek pro vody která se uvolní pri proplachovani kávovarů.

Odpovědět na tuto otázku
Anita Koutníkova • 26-12-2020 Bez komentáře

Jak připravit cappuccino

Odpovědět na tuto otázku
Wyki • 11-11-2020 Bez komentáře

Při spuštění se na displeji objeví,, zavřít víko,, co udelat

Odpovědět na tuto otázku
Tomáš • 11-8-2020 Bez komentáře

Dobrý den, jak se provádí čištění kávovaru roztokem, když se rozsvítí kontrolka která je umístěna jako druhá z pravé strany ve spodní řadě?

Odpovědět na tuto otázku

Počet otázek: 5

Specifikace DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1

Níže naleznete specifikace produktu a specifikace manuálu DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1.

Všeobecné
Značka DeLonghi
Model Magnifica ESAM 4200.S EX1
Produkt Kávovar
Jazyk Čeština
Typ souboru Uživatelský manuál (PDF)

Často kladené otázky

Nenašli jste v návodu odpověď na svou otázku? Odpověď na svou otázku můžete najít v častých dotazech o DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 níže.

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

Žádné výsledky