DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 majitelům.

165
CZ
Obsah
ÚvOd ......................................................... 166
Symboly používané v tomto návodu .........................166
Písmena v závorkách .................................................166
Problémy a řešení .....................................................166
bEZPEČNOsT .............................................. 166
Základní bezpečnostní opatření ................................166
POužíváNí v sOuladu s urČENím .............. 167
NávOd k POužiTí ....................................... 167
POPis ........................................................ 167
Popis spotřebiče .......................................................167
Popis ovládacího panelu ...........................................167
PŘEdbĚžNÉ OPEraCE ................................. 168
Kontrola spotřebiče ...................................................168
Instalace spotřebiče ..................................................168
Připojení spotřebiče ..................................................168
ZaPNuTí sPOTŘEbiČE ................................. 169
vYPNuTí sPOTŘEbiČE .................................169
ÚsPOra ENErgiE........................................ 169
Volba chuti kávy ........................................................170
Volba množství kávy v šálku ......................................170
Nastavení kávomlýnku ..............................................170
Doporučení pro dosažení teplejší kávy ......................170
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy ......................170
Příprava kávy s použitím namleté kávy .....................171
PŘíPrava kaPuČíNa .................................. 171
Vyčištění kávovaru po použití ....................................172
PŘíPrava hOrkÉ vOdY .............................. 172
ČiŠTĚNí ...................................................... 173
Čištění spotřebiče ......................................................173
Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny ..................173
Čištění vaničky na sběr kapek ....................................173
Čištění vnitřních částí spotřebiče ...............................173
Čištění hubice výpusti kávy .......................................174
Čištění násypky pro sypání předemleté kávy .............174
Čištění spařovače.......................................................174
OdváPNĚNí ................................................ 174
NaPrOgramOváNí TvrdOsTi vOdY ............ 175
Měření tvrdosti vody .................................................175
Nastavení tvrdosti vody .............................................175
TEChNiCkÉ ÚdaJE ......................................176
vÝZNam kONTrOlEk PŘi bĚžNÉm PrOvOZu 177
vÝZNam vÝsTražNÝCh kONTrOlEk ............ 178
ŘEŠENí PrOblÉmŮ ..................................... 179

Máte dotaz ohledně DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1?

Položte zde otázku, kterou máte o DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele DeLonghi Magnifica ESAM 4200.S EX1 vám poskytnout vhodnou odpověď.