D-Link ANT24-0501

D-Link ANT24-0501 manuál (návod)

(1)
 • '/LQN6\VWHPV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG7UDGHPDUNVRUUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUW\RIWKHLU
  UHVSHFWLYHKROGHUV6RIWZDUHDQGVSHFL¿FDWLRQVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
  7KLVSURGXFWLVFRPSDWLEOH
  ZLWK*+]ZLUHOHVV
  QHWZRUNLQJGHYLFHV
  &KHFN<RXU3DFNDJH&RQWHQWV
  ,IDQ\RIWKHDERYHLWHPVDUHPLVVLQJSOHDVHFRQWDFW\RXUUHVHOOHU
  7KHVHDUHWKHLWHPVLQFOXGHGZLWK\RXU$17
  $17$QWHQQDZLWKPFDEOH
  0RXQWLQJ$FFHVVRULHV6WLFNHUSODVWLF
  DQFKRUVVFUHZV
  5360$WR5371&DGDSWHU
   $OZD\VSODFHWKHDQWHQQDRQDÀDWRUVHFXUHVXUIDFH
   &RQFHDOLQJWKHDQWHQQDEHKLQGERRNVFDELQHWVRURWKHURI¿FHHTXLSPHQW
  PD\DIIHFWWKHSHUIRUPDQFHRIWKHZLUHOHVVQHWZRUN
   7KH DQWHQQD WUDQVPLVVLRQ UDQJH PD\ YDU\ DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW
  HQYLURQPHQWVRUDSSOLFDWLRQV
   7KLVDQWHQQDKDVDPDJQHWLFPHWHULDOHPEHGGHGLQVLGHWKDWPLJKWFDXVH
  GDPDJHWRVXUURXQGLQJREMHFWVLQFOXGLQJPHPRU\FDUGVWRUDJHGLVNV
  DQGFUHGLWFDUGVHWF3OHDVHHQVXUHWRNHHSWKHVHREMHFWVDWOHDVW
  FPDZD\IURPWKLVDQWHQQDWRDYRLGSRVVLEOHGDPDJH
  $17
  *+]G%L'LUHFWLRQDO
  ,QGRRU$QWHQQD
D-Link ANT24-0501

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně D-Link ANT24-0501 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele D-Link ANT24-0501 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro D-Link ANT24-0501. Tato příručka patří do kategorie Wifi antény a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.7. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Angličtina, Polština. Máte dotaz ohledně D-Link ANT24-0501 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace D-Link ANT24-0501

Všeobecné
Značka D-Link
Model ANT24-0501
Produkt Wifi anténa
EAN 790069287527
Jazyk Angličtina, Polština
Typ souboru PDF
Výkon
Frekvenční pásmo 2.4 - 2.5
Úroveň zisku antény (max) 5
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 217
Šířka 120
Hloubka 120
Výška 230
Vlastnosti
Typ antény Vícesměrová anténa
Typ anténního konektoru RP-SMA
Provozní podmínky
Rozsah teplot při skladování (T-T) -30 - 75
Provozní rozsah teplot (T-T) -20 - 65

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se D-Link ANT24-0501 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2020 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více