Brevi Rider Smart 003 manuál (návod)

Brevi Rider Smart 003

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Brevi Rider Smart 003. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Brevi
Model
Rider Smart 003
Produkt
EAN
8011250545304
Jazyk
Čeština, Řekyně
Typ souboru
PDF
FRG
SDVVHJJLQR
,03257$17(±&RQVHUYDUHTXHVWHLVWUX]LRQLSHUULIHULPHQWRIXWXUR
,03257$17±.HHSWKHVHLQVWUXFWLRQVIRUIXWXUHUHIHUHQFH
5LGHU
3$66(**,12
,VWUX]LRQLG¶XVR
,
63$&(5Ï:.$
,QVWUXNFMDXĪ\FLD
3/
6752//(5
,QVWUXFWLRQVIRUXVH
*%
%$%$.2&6,
+DV]QiODWL~WPXWDWy
+
63257:$*(1
*HEUDXFKVDQZHLVXQJ
'
.,â2%5$1.2/,&$
8SXWVWYD]DXSRWUHEX
+5
32866(77(
1RWLFHG¶HPSORL
)
ɄɈɅəɋɄȺ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
586
6,//$'(3$6(2
,QVWUXFFLRQHVGHXVR
(
%$519$*1
%UXNVDQYLVQLQJ
6
&$'(,5$'(3$66(,2
,QVWUXo}HVGHXWLOL]DomR
3
:$1'(/:$*(1
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
1/
2752â.,92=,ý(.
1DYRGLOD]DXSRUDER
6/2
.ǹȇȅȉȈǹȀǿīǿǹȃǾȆǿǹ
ȅįȘȖȚİıȤȡȘıİȦı
*5
&$58&,25
,QVWUXFWLXQLGHIRORVLUH
52

Máte dotaz ohledně Brevi Rider Smart 003?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Brevi Rider Smart 003, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Vlastnosti
Skupina sedadel 0+ (0 - 13 kg; 0 - 15 měsíců)
Typ upevňovacího popruhu 3bodový
Barva Červená
Způsob uchycení Bezpečnostní pás
Polohovatelné sedadlo yes
Snadná instalace yes
Typ umývání Praní v pračce
Omyvatelný kryt yes
Maximální prací teplota 30
Obsah balení
Množství 1