Bosch Rotak 32 Ergoflex

Bosch Rotak 32 Ergoflex manuál (návod)

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 926 (2012.08) O / 132 UNI
  Rotak
  32 Ergoflex
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-31017-001.fm Page 1 Wednesday, August 15, 2012 8:25 AM

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bosch Rotak 32 Ergoflex nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch Rotak 32 Ergoflex vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch Rotak 32 Ergoflex. Tato příručka patří do kategorie Sekačky na trávu a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 6.2. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Polština, Angličtina, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština. Máte dotaz ohledně Bosch Rotak 32 Ergoflex nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Bosch Rotak 32 Ergoflex

Značka Bosch
Model Rotak 32 Ergoflex
Produkt Sekačka na trávu
EAN 3165140714761
Jazyk Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Polština, Angličtina, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština
Typ souboru PDF
Vlastnosti
Model Ruční sekačka
Doporučená plocha trávníku -
Řezná šířka 320
Řezací systém Rotační čepele
Objem sběrného koše 31
Maximální točivý moment 13
Minimální výška řezu 30
Maximální výška řezu 60
Certifikace Energy Star -
Příkon
Napájecí zdroj AC
Příkon 1200
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 8800
Další charakteristiky
Bezkabelový

Související produkty Bosch Rotak 32 Ergoflex

  Související příručky produktů

  Sekačka na trávu Bosch

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?