Bosch PTA 2000 manuál (návod)

Bosch PTA 2000

Prohlédněte si zde zdarma Bosch PTA 2000 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch PTA 2000 majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 K24 (2012.03) PS / 77 UNI
PTA 2000
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1563-002.book Page 1 Wednesday, March 28, 2012 1:05 PM

Máte dotaz ohledně Bosch PTA 2000?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch PTA 2000, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch PTA 2000 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model PTA 2000
Produkt Pila
EAN []
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
Vlastnosti
Maximální nosnost 125
Materiál stojanu -
Otočná kolečka
Počet koleček 2
Držadlo
Kvalita držatel 1
Barva Aluminium, Green
Maximální kapacita -
Kompatibilní produkty PTS 10, PPS 7 S
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 13000
Výška 595
Technické detaily
Maximální nosnost 125
Hmotnost 13000
Držadlo
Kvalita držatel 1
Barva Aluminium, Green
Výška 595
Kompatibilní produkty PTS 10, PPS 7 S