Bosch PTA 2000 manuál (návod)

Bosch PTA 2000

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Bosch PTA 2000. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Bosch
Model
PTA 2000
Produkt
EAN
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Typ souboru
PDF
Webová stránka
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 K24 (2012.03) PS / 77 UNI
PTA 2000
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1563-002.book Page 1 Wednesday, March 28, 2012 1:05 PM

Máte dotaz ohledně Bosch PTA 2000?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Bosch PTA 2000, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Vlastnosti
Maximální nosnost 125
Materiál stojanu -
Otočná kolečka yes
Počet koleček 2
Držadlo yes
Kvalita držatel 1
Barva Aluminium, Green
Maximální kapacita -
Kompatibilní produkty PTS 10, PPS 7 S
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 13000
Výška 595
Technické detaily
Maximální nosnost 125
Hmotnost 13000
Držadlo yes
Kvalita držatel 1
Barva Aluminium, Green
Výška 595
Kompatibilní produkty PTS 10, PPS 7 S