Bosch PFS 55

Bosch PFS 55 manuál (návod)

(2)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 609 929 Y12 (2011.08) PS / 192 UNI
  PFS 55
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_BUCH-670-002.book Page 1 Monday, August 22, 2011 1:10 PM

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bosch PFS 55 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch PFS 55 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch PFS 55. Tato příručka patří do kategorie Stříkací pistole na barvu a byla ohodnocena 2 lidmi průměrným hodnocením 6.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Norština, Angličtina, Polština, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština. Máte dotaz ohledně Bosch PFS 55 nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Bosch PFS 55

Značka Bosch
Model PFS 55
Produkt Stříkací pistole na barvu
EAN 3165140455145
Jazyk Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Norština, Angličtina, Polština, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština
Typ souboru PDF
- -
- 110
- Zelená
- -
- -
-
- 1300
- Baterie
Výkon
Výstup lepidla 110g/min
Vlastnosti
Barva Zelená
Snadné uchopení
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 1300
Příkon
Napájecí zdroj Baterie

Související produkty Bosch PFS 55

  Související příručky produktů

  Stříkací pistole na barvu Bosch

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?