Bosch PCM 7 manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch PCM 7 příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch PCM 7 majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 S46 (2009.03) PS / 331 UNI
PCM 7
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-880-001.book Page 1 Tuesday, March 24, 2009 4:39 PM

Máte dotaz ohledně Bosch PCM 7?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch PCM 7, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch PCM 7 vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model PCM 7
Produkt Pila
EAN []
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
Příkon
Příkon 1100
Napájecí zdroj AC
Výkon
Volnoběžné otáčky 4800
Hmotnost a rozměry
Průměr kotouče 190
Vřeteno soustruhu 30
Hmotnost 8000
Hmotnost 8000
Technické detaily
Příkon 1100
Volnoběžné otáčky 4800
Průměr kotouče 190