Bosch GST 25 Metal manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GST 25 Metal příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GST 25 Metal majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 P08 931 (2010.08) O / 203 UNI
GST 25 Metal Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-23298-001.fm Page 1 Tuesday, August 31, 2010 8:12 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GST 25 Metal?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GST 25 Metal, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GST 25 Metal vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GST 25 Metal
Produkt Pila
EAN 3165140584661
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
Technické detaily
Výška zdvihu 24
Kyvadlový chod
Příkon 670
Délka šňůry 2.3
Šířka 265
Výška 206
Hmotnost 2700
Příkon
Příkon 670
Napájecí zdroj AC
Výkon
Doba cyklu bez zatížení 2600
Hloubka řezu do dřeva 80
Hloubka řezu do hliníku 25
Hloubka řezu do nelegované oceli 15
Hmotnost a rozměry
Délka šňůry 2.3
Šířka 265
Výška 206
Hmotnost 2700