Bosch GST 140 CE

Bosch GST 140 CE manuál (návod)

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  2 609 932 830 (2011.12) T / 193 UNI
  GST 140 BCE
  Professional
  GST Professional
  140 CE | 140 BCE
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_BUCH-1320-003.book Page 1 Monday, December 12, 2011 10:05 AM

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bosch GST 140 CE nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch GST 140 CE vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch GST 140 CE. Tato příručka patří do kategorie Pily a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.7. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Finština, Chorvatština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Polština, Angličtina, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Arabština. Máte dotaz ohledně Bosch GST 140 CE nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Bosch GST 140 CE

Značka Bosch
Model GST 140 CE
Produkt Pila
EAN 3165140554022, 3165140554800
Jazyk Čeština, Holandský, Finština, Chorvatština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Polština, Angličtina, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Arabština
Typ souboru PDF
Výkon
Délka zdvihu 26
Hloubka řezu do dřeva 140
Hloubka řezu do hliníku 20
Hloubka řezu do nelegované oceli 10
Příkon
Příkon 720
Napájecí zdroj AC
Další charakteristiky
Doba cyklu bez zatížení 2800
Vlastnosti
Orbitální akce
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 2200

Související produkty Bosch GST 140 CE

  Související příručky produktů

  Pila Bosch

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?