Bosch GST 14.4 V-Li Professional manuál (návod)

Bosch GST 14.4 V-Li Professional

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Bosch GST 14.4 V-Li Professional. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Bosch
Model
GST 14.4 V-Li Professional
Produkt
EAN
3165140586511
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Arabština
Typ souboru
PDF
Webová stránka
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 J70 (2011.09) T / 205 UNI
GST Professional
14,4 V-LI | 18 V-LI
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1257-002.book Page 1 Friday, September 23, 2011 11:38 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GST 14.4 V-Li Professional?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Bosch GST 14.4 V-Li Professional, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

- 23
- 2500
- 0 - 45
- 90
- 20
- 8
- Black, Blue
- Lithium-ion (Li-ion)
- 14.4
- 3
- yes
- yes
- 2300
- yes
- 6.5
- 5.5
- 1.5
- 1.5
- yes
- Baterie
Výkon
Doba cyklu bez zatížení 2500
Hloubka řezu do hliníku 20
Hloubka řezu do nelegované oceli 8
Hloubka řezu do dřeva 90
Příkon
Kapacita baterie 3
Napájecí zdroj Baterie
Typ baterie Lithium-ion (Li-ion)
Napětí baterie 14.4
Technické detaily
Barva Black, Blue
Výška zdvihu 23
Šikmé řezy 0 - 45
Systém SDS yes
Elektronická ochrana buňky (ECP) yes
Snadné uchopení yes
Emise vibrací (kov) 6.5
Emise vibrací (dřevo) 5.5
Koeficient nejistory (kov) 1.5
Koeficient nejistoty (dřevo) 1.5
Obsah balení
Nabíjecí základna yes
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 2300