Bosch GST 14.4 V-Li Professional manuál (návod)

Bosch GST 14.4 V-Li Professional

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GST 14.4 V-Li Professional příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GST 14.4 V-Li Professional majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 J70 (2011.09) T / 205 UNI
GST Professional
14,4 V-LI | 18 V-LI
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1257-002.book Page 1 Friday, September 23, 2011 11:38 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GST 14.4 V-Li Professional?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GST 14.4 V-Li Professional, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GST 14.4 V-Li Professional vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GST 14.4 V-Li Professional
Produkt Pila
EAN 3165140586511
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Arabština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
- 23
- 2500
- 0 - 45
- 90
- 20
- 8
- Black, Blue
- Lithium-ion (Li-ion)
- 14.4
- 3
-
-
- 2300
-
- 6.5
- 5.5
- 1.5
- 1.5
-
- Baterie
Výkon
Doba cyklu bez zatížení 2500
Hloubka řezu do hliníku 20
Hloubka řezu do nelegované oceli 8
Hloubka řezu do dřeva 90
Příkon
Kapacita baterie 3
Napájecí zdroj Baterie
Typ baterie Lithium-ion (Li-ion)
Napětí baterie 14.4
Technické detaily
Barva Black, Blue
Výška zdvihu 23
Šikmé řezy 0 - 45
Systém SDS
Elektronická ochrana buňky (ECP)
Snadné uchopení
Emise vibrací (kov) 6.5
Emise vibrací (dřevo) 5.5
Koeficient nejistory (kov) 1.5
Koeficient nejistoty (dřevo) 1.5
Obsah balení
Nabíjecí základna
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 2300