Bosch GST 14.4 V-Li Professional

Bosch GST 14.4 V-Li Professional manuál (návod)

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-pt.com
  1 619 929 J70 (2011.09) T / 205 UNI
  GST Professional
  14,4 V-LI | 18 V-LI
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_BUCH-1257-002.book Page 1 Friday, September 23, 2011 11:38 AM

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bosch GST 14.4 V-Li Professional nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch GST 14.4 V-Li Professional vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch GST 14.4 V-Li Professional. Tato příručka patří do kategorie Pily a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 9.6. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Finština, Chorvatština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Norština, Angličtina, Polština, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Arabština. Máte dotaz ohledně Bosch GST 14.4 V-Li Professional nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Bosch GST 14.4 V-Li Professional

Značka Bosch
Model GST 14.4 V-Li Professional
Produkt Pila
EAN 3165140586511
Jazyk Čeština, Holandský, Finština, Chorvatština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Norština, Angličtina, Polština, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Arabština
Typ souboru PDF
- 23
- 2500
- 0 - 45
- 90
- 20
- 8
- Black, Blue
- Lithium-ion (Li-ion)
- 14.4
- 3
-
-
- 2300
-
- 6.5
- 5.5
- 1.5
- 1.5
-
- Baterie
Další charakteristiky
Doba cyklu bez zatížení 2500
Výška zdvihu 23
Příkon
Kapacita baterie 3
Napájecí zdroj Baterie
Typ baterie Lithium-ion (Li-ion)
Napětí baterie 14.4
Vlastnosti
Barva Black, Blue
Nastavení pokosníku 0 - 45
Výměna listu bez nářadí
Prvky ochrany napájení Deep discharge, Overheating, Overload
Snadné uchopení
Výkon
Hloubka řezu do hliníku 20
Hloubka řezu do nelegované oceli 8
Úroveň vibrací (ocel) 6.5
Úroveň vibrací (dřevo) 5.5
Odchylka vibrací (ocel) 1.5
Odchylka vibrací (dřevo) 1.5
Hloubka řezu do dřeva 90
Obsah balení
Nabíječka baterie
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 2300

Související produkty Bosch GST 14.4 V-Li Professional

  Související příručky produktů

  Pila Bosch

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?