Bosch GSA 10,8 V-LI manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GSA 10,8 V-LI příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GSA 10,8 V-LI majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 P09 831 (2011.08) PS / 171 UNI
GSA 10,8 V-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-22634-002.fm Page 1 Thursday, August 18, 2011 9:20 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GSA 10,8 V-LI?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GSA 10,8 V-LI, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GSA 10,8 V-LI vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GSA 10,8 V-LI
Produkt Pila
EAN []
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
- 14.5
- 3000
- 3000
- 65
- 50
- 12
- Black, Blue, Red, Silver
- Lithium-ion (Li-ion)
- 10.8
- 1.3
-
-
-
- 1200
- Baterie
Technické detaily
Barva Black, Blue, Red, Silver
Typ baterie Lithium-ion (Li-ion)
Napětí baterie 10.8
Snadné uchopení
Hmotnost 1200
Příkon
Kapacita baterie 1.3
Napájecí zdroj Baterie
Typ baterie Lithium-ion (Li-ion)
Napětí baterie 10.8
Výkon
Vydávání vibrací 12
Hloubka řezu do dřeva 65
Hloubka řezu v kovových profilech/trubkách 50
Rychlost zdvihu (1. stupeň) 3000
Rychlost zdvihu (2. stupeň) 3000
Délka zdvihu 14.5
Vlastnosti
Snadné uchopení
Elektronická ochrana buňky (ECP)
Systém SDS
Barva Black, Blue, Red, Silver
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 1200