Bosch GOP 250 CE Professional manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GOP 250 CE Professional příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GOP 250 CE Professional majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 769 (2010.08) T / 268 UNI
GOP 250 CE Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководст-
во по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-22629-002.fm Page 1 Thursday, August 26, 2010 9:32 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GOP 250 CE Professional?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GOP 250 CE Professional, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GOP 250 CE Professional vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GOP 250 CE Professional
Produkt Karbobruska
EAN 3165140596459
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Ruské, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština, Arabština
Produktová skupina Karbobrusky
Typ souboru PDF
Příkon
Spotřeba 250
Napájecí zdroj AC
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 1300
Hmotnost 1300