Bosch GKE 40 BCE manuál (návod)

Bosch GKE 40 BCE

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GKE 40 BCE příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GKE 40 BCE majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 V11 (2011.08) O / 321 UNI
GKE Professional
35 BCE | 40 BCE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-12378-004.fm Page 1 Tuesday, August 23, 2011 3:48 PM

Máte dotaz ohledně Bosch GKE 40 BCE?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GKE 40 BCE, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GKE 40 BCE vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GKE 40 BCE
Produkt Pila
EAN 3165140331142
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Produktová skupina Pily
Typ souboru PDF
Hmotnost a rozměry
Šířka 255
Výška 250
Délka 820
Příkon
Příkon 2100
Napájecí zdroj AC
Vlastnosti
Délka řetězové lišty 400
Rozchod řetězu 1.3
Rychlost řetězu 12
Rozteč řetězu 3/8 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12199 17 15 kg 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12200 18 15 MHz 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12201 21 15 x 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00 00:00:00 12202 22 15 Kbit/s 2012-10-31 12:38:47 0000-00-00
Doběhová brzda 1
Čas zpětné brzdy 0.1
Barva Black, Blue
Délka kabelu 2.5
Ochrana proti přetížení
Hlučnost
Vydávání vibrací 4.8