Bosch GHP 5-13 C manuál (návod)

Bosch GHP 5-13 C

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Bosch GHP 5-13 C. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Bosch
Model
GHP 5-13 C
Produkt
EAN
3165140716765
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Typ souboru
PDF
Webová stránka
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L72 354 (2012.08) O / 179 UNI 92105-JT
GHP
5-13 C
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-31227-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 8:19 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GHP 5-13 C?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Bosch GHP 5-13 C, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

Vzhled
Formát -
Napájecí zdroj Elektrický
Délka kabelu 5
Barva Black, Green, Silver
Délka hadice 8
Vodní filtr yes
Otočná kolečka no
Nádrž na čisticí prostředek -
Výkon
Maximální průtok 520
Maximální provozní tlak 130
Maximální teplota vstupní vody 50
Maximální tlak 140
Příkon
Spotřeba elektrické energie 2300
Automatické vypnutí yes
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 17000
Údaje o balení
Čištění povrchu -
Rotační tryska -
Speciální hubice -
Kartáč -
Nástavec v ceně yes
Hadice na čištění stok -
Čistič dlažeb -
Hadicový naviják no
Vstřikování čisticího prostředku -