Bosch GHP 5-13 C manuál (návod)

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GHP 5-13 C příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GHP 5-13 C majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L72 354 (2012.08) O / 179 UNI 92105-JT
GHP
5-13 C
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-31227-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 8:19 AM

Máte dotaz ohledně Bosch GHP 5-13 C?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GHP 5-13 C, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GHP 5-13 C vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GHP 5-13 C
Produkt Tlaková myčka
EAN 3165140716765
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Produktová skupina Tlakové myčky
Typ souboru PDF
Vzhled
Formát -
Napájecí zdroj Elektrický
Délka kabelu 5
Barva Black, Green, Silver
Délka hadice 8
Vodní filtr
Otočná kolečka
Nádrž na čisticí prostředek -
Výkon
Maximální průtok 520
Maximální provozní tlak 130
Maximální teplota vstupní vody 50
Maximální tlak 140
Příkon
Spotřeba elektrické energie 2300
Automatické vypnutí
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 17000
Údaje o balení
Čištění povrchu -
Rotační tryska -
Speciální hubice -
Kartáč -
Nástavec v ceně
Hadice na čištění stok -
Čistič dlažeb -
Hadicový naviják
Vstřikování čisticího prostředku -