Bosch GEX 125-150 AVE manuál (návod)

Bosch GEX 125-150 AVE

Prohlédněte si zde zdarma Bosch GEX 125-150 AVE příručku. Už jste si přečetli příručku, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku? Pak položte svůj dotaz na této stránce jiným Bosch GEX 125-150 AVE majitelům.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 932 821 (2011.10) T / 195 UNI
GEX Professional
125 AVE | 150 AVE | 125-150 AVE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1330-003.book Page 1 Wednesday, October 26, 2011 12:01 PM

Máte dotaz ohledně Bosch GEX 125-150 AVE?

Položte zde otázku, kterou máte o Bosch GEX 125-150 AVE, jednoduše jiným majitelům produktu. Poskytněte jasný a úplný popis problému a vaši otázku. Čím lépe je váš problém a otázka popsána, tím snazší je pro jiné majitele Bosch GEX 125-150 AVE vám poskytnout vhodnou odpověď.

Specifikace

Značka Bosch
Model GEX 125-150 AVE
Produkt Bruska
EAN 3165140593571, 3165140593588, 3165140658102
Jazyk Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Arabština
Produktová skupina Brusky
Typ souboru PDF
Hmotnost a rozměry
Průměr brusného kotouče 150
Průměr oscilace 4
Výstřednost 2
Hmotnost 2400
Vlastnosti
Typ brusky Vibrační bruska
Snadné uchopení
Výkon
Minimální rychlost vibrace 11000
Maximální rychlost vibrace 24000
Volnoběžná rychlost (max) 12000
Volnoběžná rychlost (min) 5500
Vydávání vibrací 2.5
Odchylka měření K 1.5
Příkon
Příkon 400
Příkon 400
Napájecí zdroj AC