Bosch GCM 12 GDL manuál (návod)

Bosch GCM 12 GDL

Na této stránce můžete nalézt manuál pro produkt Bosch GCM 12 GDL. Před použítím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašeho , na který jste nenašli odpověď v manuálu, dejte nám prosím vědět v dolní části této stránky.

Značka
Bosch
Model
GCM 12 GDL
Produkt
EAN
3165140584890
Jazyk
Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Norština, Finština, Čeština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Arabština
Typ souboru
PDF
Webová stránka
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 W31 (2011.05) PS / 457 UNI
GCM 12 GDL Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-24311-002.fm Page 1 Thursday, May 12, 2011 3:43 PM

Máte dotaz ohledně Bosch GCM 12 GDL?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně manuálu k produktu Bosch GCM 12 GDL, neváhejte se zeptat. Popiště Váš problém dostatečně, aby Vám ostatní uživatelé mohli poskytnout tu správnou odpověď.

Produkty související s nákupem:

Specifikace

- S kabelem
Příkon
Příkon 2000
Napájecí zdroj AC
Výkon
Volnoběžné otáčky 3800
Hlučnost 106
Hmotnost a rozměry
Průměr kotouče 305
Vřeteno soustruhu 30
Hmotnost 32100
Šířka 820
Hloubka 670
Výška 690
Hmotnost 32100
Šířka 820
Hloubka 670
Výška 690
Ergonomie
Ukazatel polohy yes
Technické detaily
Příkon 2000
Hlučnost 106
Hmotnost 32100
Šířka 820
Hloubka 670
Výška 690
Příkon 2000
Volnoběžné otáčky 3800
Průměr kotouče 305
Pokosové nastavení (vlevo) 53
Pokosové nastavení (vpravo) 60
Nastavení úkosu (vlevo) 47
Nastavení úkosu (vpravo) 47
Velikost otvoru 30
Vlastnosti
Režim stolní pily yes