Bosch AHS 50-16

Bosch AHS 50-16 manuál (návod)

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 775 (2012.04) O / 145 UNI
  AHS
  45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_DOKU-23275-004.fm Page 1 Wednesday, April 25, 2012 10:37 AM
Bosch AHS 50-16

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bosch AHS 50-16 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch AHS 50-16 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch AHS 50-16. Tato příručka patří do kategorie Sekačky na živý plot a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 7.5. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Angličtina, Holandský, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Finština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština. Máte dotaz ohledně Bosch AHS 50-16 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Bosch AHS 50-16

Všeobecné
Značka Bosch
Model AHS 50-16
Produkt Sekačka na živý plot
EAN 3165140582667, 3165140582681
Jazyk Čeština, Angličtina, Holandský, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Dánština, Polština, Finština, Rumunská, Turečtina, Slovenské, Řekyně, Maďarština, Slovinština, Chorvatština
Typ souboru PDF
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 2700 g
Příkon
Výkon motoru 450 W
Napájecí zdroj AC
Technické detaily
Míra akustického tlaku 74 dB
Hladina akustického výkonu 95 dB
Standardní odchylka 2 dB
Doba cyklu bez zatížení 3400 spm
Rozteč čepele zubů 16 mm
Velikost ostří 500 mm
Typ ostří Dvojité ostří
Barva Black,Red,Turquoise

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Bosch AHS 50-16 .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde