Bosch AHS 45-16

Bosch AHS 45-16 manuál (návod)

(2)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 775 (2012.04) O / 145 UNI
  AHS
  45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  OBJ_DOKU-23275-004.fm Page 1 Wednesday, April 25, 2012 10:37 AM

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bosch AHS 45-16 nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bosch AHS 45-16 vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bosch AHS 45-16. Tato příručka patří do kategorie Sekačky na živý plot a byla ohodnocena 2 lidmi průměrným hodnocením 9.2. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Polština, Angličtina, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština. Máte dotaz ohledně Bosch AHS 45-16 nebo potřebujete pomoc?

Specifikace Bosch AHS 45-16

Značka Bosch
Model AHS 45-16
Produkt Sekačka na živý plot
EAN 3165140582612, 3165140582629, 3165140582667
Jazyk Čeština, Holandský, Finština, Slovinština, Maďarština, Řekyně, Slovenské, Turečtina, Rumunská, Polština, Angličtina, Dánština, Portugalština, Švédština, Italština, Španělština, Francouzština, Němčina, Chorvatština
Typ souboru PDF
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 2600
Technické detaily
Velikost ostří 450
Doba cyklu bez zatížení 3400
Barva Green, Red
Příkon
Výkon motoru 420
Vstupní střídavé napětí 220-240
Frekvence vstupního střídavého napětí 50 - 60
Napájecí zdroj AC

Související produkty Bosch AHS 45-16

  Související příručky produktů

  Sekačka na živý plot Bosch

  Přidat příručku

  Máte příručku, kterou byste rádi přidali?