Bauknecht TGV 5471 SW

Bauknecht TGV 5471 SW manuál (návod)

(1)
 • 7*9 352'8.7$1*$%(1%/$77
  '(
  $
  )UHLQHRSWLPDOH$XVQXW]XQJGHU.RFKPXOGHOHVHQ6LHELWWHGLH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJHQVRUJIlOWLJGXUFKXQGEHZDKUHQ6LHGLHVH]XPVSlWHUHQ
  1DFKVFKODJHQJXWDXI
  %(
  (,16&+$/7(1'(5%5(11(5
  'UHKHQ6LH]XP=QGHQHLQHV%UHQQHUVGHQEHWUHIIHQGHQ(LQVWHOONQRSIQDFKOLQNVDXIGLH0D[LPDOVWXIH
  'UFNHQ6LHGHQ.QRSIQDFKXQWHQXPGHQ%UHQQHU]X]QGHQ
  +DOWHQ6LHGHQ.QRSIQDFKGHU=QGXQJIUUXQG6HNXQGHQJHGUFNWXPGDV7KHUPRHOHPHQWZDUPZHUGHQ]X
  ODVVHQ
  'LH6LFKHUKHLWVYRUULFKWXQJGHV%UHQQHUVXQWHUEULFKWGLH*DV]XIXKUIDOOVGLH)ODPPH]XIlOOLJHUO|VFKHQVROOWH/XIW]XJ
  8QWHUEUHFKXQJGHU*DVYHUVRUJXQJhEHUODXIHQYRQ)OVVLJNHLWHQXVZ
  'LH9RUULFKWXQJGDUIK|FKVWHQVIU6HNXQGHQJHGUFNWZHUGHQ6ROOWHGHU%UHQQHUQDFK$EODXIGLHVHU
  =HLWHUO|VFKHQZDUWHQ6LHPLQGHVWHQVHLQH0LQXWHEHYRU6LHGHQ%UHQQHUHUQHXW]QGHQ
  'HU%UHQQHUNDQQHUO|VFKHQVREDOG6LHGHQ.QRSIORVODVVHQ'DVEHGHXWHWGDVVVLFKGDV7KHUPRHOHPHQWQLFKW
  DXVUHLFKHQGHUZlUPWKDW
  :LHGHUKROHQ6LHLQGLHVHP)DOOGLH]XYRUEHVFKULHEHQHQ6FKULWWH
  35$7,.7,6&+(5$76&+/b*()h5'(1*(%5$8&+'(5%5(11(5
  +DOWHQ6LHVLFKIUGLHRSWLPDOH$XVQXW]XQJGHU
  %UHQQHUOHLVWXQJHQDQGLHIROJHQGHQ5DWVFKOlJH
  9HUZHQGHQ6LHQXU7|SIHXQG3IDQQHQGHUHQ
  %RGHQGXUFKPHVVHUGHPGHV%UHQQHUVHQWVSULFKWVLHKH
  UHFKWH7DEHOOH
  9HUZHQGHQ6LHQXU7|SIHXQG3IDQQHQPLWIODFKHP
  %RGHQ
  %HQXW]HQ6LHEHLP.RFKHQGHU6SHLVHQGLHULFKWLJH
  0HQJH:DVVHUXQGEHGHFNHQ6LHGHQ7RSI
  :LFKWLJ
  'XUFKHLQHQXQVDFKJHPlHQ*HEUDXFKGHU5RVWHNDQQGLH
  .RFKPXOGHEHVFKlGLJWZHUGHQ
  /HJHQ6LHGLH5RVWHQLFKWXPJHNHKUWDXIGLH.RFKPXOGHXQG
  RGHUODVVHQ6LHVLHQLFKWDXIGHU.RFKPXOGHVFKOHLIHQ
  8QJHHLJQHWVLQG
  *ULOOURVWHDXV*XVVHLVHQ6WHLQJXW7|SIHXQG3IDQQHQ
  DXV7RQ
  :lUPHDEOHLWHULQ)RUPYRQ*LWWHUQRGHUlKQOLFKHP
  *OHLFK]HLWLJHU*HEUDXFKYRQ]ZHL*DVEUHQQHUQIU
  HLQHQHLQ]LJHQ%HKlOWHU]%ODQJH)LVFKW|SIH
  
  $EQHKPEDUH5RVWH
  
  +LOIVEUHQQHU
  
  *DUEUHQQHU
  
  *DUEUHQQHU
  
  8OWUDVFKQHOOEUHQQHU
  
  (LQVWHOONQRSI+LOIVEUHQQHU
  
  (LQVWHOONQRSI*DUEUHQQHU
  
  (LQVWHOONQRSI*DUEUHQQHU
  
  (LQVWHOONQRSI8OWUDVFKQHOOEUHQQHU
  6<0%2/(
  +DKQJHVFKORVVHQ
  0D[)ODPPH
  0LQ)ODPPH
  %UHQQHU 7RSI
  8OWUDVFKQHOOEUHQQHU
  YRQELVFP
  *DUEUHQQHU
  YRQELVFP
  +LOIVEUHQQHU
  YRQELVFP
  $%0(6681*(181'(,1=8+$/7(1'(0,1'(67$%67b1'(PP
  $10(5.81*%HL,QVWDOODWLRQHLQHU$E]XJVKDXEHEHUGHU.RFKIOlFKHHQWQHKPHQ6LHELWWHGHQNRUUHNWHQ
  $EVWDQGGHU*HEUDXFKVDQOHLWXQJGHU$E]XJVKDXEH
  'h6(17$%(//( .$7(*25,( ,,(
  675209(5625*81*9+]
  *DVDUW %UHQQHUW\S 'VHQ
  PDUNLHUXQJ
  1HQQZlUPHOHLVWXQJ
  N:
  1HQQYHUEUDXFK 5HGX]LHUWH
  :lUPHOHLVWXQJ
  N:
  *DVGUXFNPEDU
  0LQ 1RP 0D[
  (5'*$6
  0HWKDQ *
  8OWUDVFKQHOOEUHQQHU
  *DUEUHQQHU
  +LOIVEUHQQHU
  
  
  
  
  
  
  OK
  OK
  OK
  
  
  
    
  )/h66,*(6
  (5'g/*$6
  %XWDQJDV *
  8OWUDVFKQHOOEUHQQHU
  *DUEUHQQHU
  +LOIVEUHQQHU
  
  
  
  
  
  
  JK
  JK
  JK
  
  
  
    
  )/h66,*(6
  (5'g/*$6
  3URSDQJDV *
  8OWUDVFKQHOOEUHQQHU
  *DUEUHQQHU
  +LOIVEUHQQHU
  
  
  
  
  
  
  JK
  JK
  JK
  
  
  
    
  *DVDUW 0RGHOO
  .RQILJXUDWLRQ
  1HQQZlUPHOHLVWXQJ
  N:
  *HVDPW
  1HQQYHUEUDXFK
  )UGLH9HUEUHQQXQJYRQ
  P
  *DVHUIRUGHUOLFKH
  /XIWPHQJHP
  *PEDU %UHQQHU  OK 
  *PEDU %UHQQHU  JK 
  *PEDU %UHQQHU  JK 
Bauknecht TGV 5471 SW

Potřebujete pomoc?

Počet otázek: 0

Máte dotaz ohledně Bauknecht TGV 5471 SW nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde. Poskytněte jasný a komplexní popis problému a vaši otázku. Čím více podrobností uvedete ke svému problému ve vaší otázce, tím snazší bude pro ostatní majitele Bauknecht TGV 5471 SW vaši otázku zodpovědět.

Zde si můžete zdarma prohlédnout příručku pro Bauknecht TGV 5471 SW. Tato příručka patří do kategorie Sporáky a byla ohodnocena 1 lidmi průměrným hodnocením 8.4. Tato příručka je k dispozici v následujících jazycích:Čeština, Indonéština. Máte dotaz ohledně Bauknecht TGV 5471 SW nebo potřebujete pomoc? Zeptejte se zde

Specifikace Bauknecht TGV 5471 SW

Všeobecné
Značka Bauknecht
Model TGV 5471 SW
Produkt Sporák
EAN 4011577583915
Jazyk Čeština, Indonéština
Typ souboru PDF
Vzhled
Materiál povrchu Sklo
Počet varných zón 4
Typ varné desky Ply✗vý
Umístění přístroje Vestavěné
Barva Černá
Ergonomie
Elektronické zapalování
Typ ovládání Otočné
Příkon
Frekvence vstupního střídavého napětí 50
Vstupní střídavé napětí 220 - 230
Hmotnost a rozměry
Hmotnost 14600
Šířka 730
Hloubka 510
Výška -
Hmotnost včetně balení 16100

Často kladené otázky

Níže naleznete nejčastější dotazy, týkající se Bauknecht TGV 5471 SW .

Není vaše otázka uvedena v seznamu? Zeptejte se zde

manualypdf.cz

Hledáte příručku? manualypdf.cz zajišťuje, že najdete příručku, kterou hledáte během okamžiku. Naše databáze obsahuje více než 1 milion příruček ve formátu PDF pro více než 10 000 značek. Každý den přidáváme nejnovější příručky, takže vždy najdete produkt, který hledáte. Je to velmi jednoduché: stačí zadat značku a typ produktu do vyhledávacího pole a můžete si okamžitě prohlédnout příručku vašeho výběru online a zdarma.

manualypdf.cz

© Autorská práva 2020 manualypdf.cz. Všechna práva vyhrazena.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Více